BIULETYN AKCJI KATOLICKIEJ

Oddajemy w Państwa ręce kolejny, 63 numer Biuletynu Akcji Katolickiej. Nasze pismo powstało 21 lat temu. Jest to jakiś powód do radości i dziękowania Panu Bogu za to, że – może nie zawsze w komfortowych warunkach – pozwolił nam dotrwać aż do 21 lat. Zapowiedziany numer Biuletynu był redagowany na przełomie roku.

Wśród wielu życzeń, jakie sobie  składaliśmy z okazji świąt były również te, żeby pismo się rozwijało, żeby rodziły się dobre pomysły, żeby miało powodzenie, bo konkurencja jest duża. Ale tak naprawdę powodzenie będzie wtedy, kiedy życzenia przełożą się na konkrety. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za nadsyłane materiały. Dają one obraz tego, czym żyje Akcja Katolicka, co dzieje się w naszym środowisku na poziomie diecezjalnym i krajowym. A w minionym roku, dokuczliwie dotkniętym pandemią, działo się jednak wiele.

Wielkie  historyczne rocznice, w których uczestniczyliśmy, bogate  jubileusze reaktywowania Akcji Katolickiej w diecezjach, skromniejsze, ale ważne inicjatywy świadczą o tym, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, że nie tylko planujemy, ale realizujemy nasze plany. Niech więc lektura Biuletynu podniesie nas na duchu i ociepli nastrój wywołany zimową, mroźna aurą i covidowym strachem.

Elżbieta Olejnik