SPOTKANIE ZARZĄDU DIAK W STRACHOCINIE

30 stycznia br. w Strachocinie, zebrali się na swoim spotkaniu członkowie Zarządu DIAK oraz delegaci do Rady KIAK.

W kościele parafialnym uczestniczyli w nabożeństwie przed Najświętszym Sakramentem, które prowadził kustosz sanktuarium ks. prał. Józef Niżnik. Następnie wysłuchali referatu ks. Asystenta, o „Eucharystii”.

Zarząd podsumował poprzedni rok pracy, który z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa był zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich.

Zdaniem Zarządu, pomimo pandemii udało się zrealizować w dużej części nasze zamierzenia, które postawiliśmy sobie.

W związku z pandemią nie odbyło się coroczne spotkanie Rady DIAK, dlatego Zarząd przekaże w najbliższym czasie sprawozdanie z pracy za 2020 rok oraz nakreśli wytyczne do pracy na 2021 rok.

Na spotkanie Zarządu przybyła też s. Agata M. Bujak, która w imieniu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie przekazała na ręce pani Prezes Danuty Figieli dyplom wdzięczności za okazaną pomoc, jaką było przekazanie pomocy finansowej na remont Oratorium św. Józefa.

Ofiara pochodziła z akcji, jaką podjęli się Członkowie naszego stowarzyszenia, za którą bardzo serdecznie dziękujemy.