24. PIESZA PIELGRZYMKA DO ŚW. JANA Z DUKLI

11 lipca br. odbyła się 24. piesza pielgrzymka Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu krośnieńskiego do św. Jana z Dukli, patrona archidiecezji przemyskiej, jako dziękczynienie za dar Ojca Św. Jana Pawła II.

Nasze wędrowanie rozpoczęło się o godz. 5, a pielgrzymów w Krośnie pobłogosławił na drogę ks. archiprezbiter Jan Bielec, w Kopytowej ks. proboszcz Jacek Pusztuk. Obie grupy pielgrzymów w liczbie 80 osób spotkały się w parafii Wietrzno gdzie w starej szkole zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek . Każdy z pielgrzymów niósł w swoim sercu troski i radości swojego życia i członków swoich rodzin, aby złożyć je u stóp św. Jana z Dukli. W czasie drogi wspieraliśmy modlitwą naszą Ojczyznę,  Akcję Katolicką naszej archidiecezji, swoje parafie i księży proboszczów a także trudne czasy pandemii w naszym kraju. W drodze dziękowaliśmy Panu Bogu za wspaniałą pogodę i żartowaliśmy, że to wynagrodzenie za zeszły rok kiedy to prawie całą drogę padało. O godz.11.00 uczestniczyliśmy  w uroczystej sumie odpustowej którą celebrował bp. diecezji tarnowskiej Leszek Leszczewski. W homilii wszystkim uczestnikom eucharystii zadał pytanie, czy jesteśmy dobrymi katolikami ?… a po chwili czy umiemy kłamać … ?.Zapytał też czy pragniemy nieba ,czy raczej światowych uciech do których ludzie dzisiaj szeroko się uciekają. Pytał też czy czujemy się odpowiedzialni za wiarę swoich współmałżonków, dzieci czy wnuków?  Jakże istotne są to pytania także, dla nas członków Akcji Katolickiej, na które w najbliższym czasie starajmy się odpowiedzieć no właśnie…  nie kłamiąc.

Dziękujemy POAK z Wietrzna za możliwość odpoczynku i POAK z Dukli za poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom za trud pielgrzymowania Bóg Zapłać i zapraszamy za rok.

Stanisław Tabiś

Członek Zarządu DIAK