WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. ANDRZEJA U BERNARDYNÓW W PRZEWORSKU

            Aby uczcić 10-lecie funkcjonowania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pw. św. Barbary w Przeworsku, jego członkowie zapragnęli sprowadzić relikwie swego diecezjalnego patrona – św. Andrzeja Boboli. W lutym 2020 r. zwrócono się w tej sprawie do ojców jezuitów z Warszawy – opiekunów ciała męczennika. Przy tej okazji powołano się na wydarzenie z 1820 r., kiedy to przeworscy bernardyni przyjęli pod swój dach na kilkanaście miesięcy grupę jezuitów–wygnańców z terenu zaboru rosyjskiego. Kustosz sanktuarium, o. Waldemar Borzyszkowski z radością przychylił się do prośby. 17 czerwca 2020 r. w warszawskim kościele Towarzystwa Jezusowego przy ul. Rakowieckiej, przedstawiciele Oddziału Akcji Katolickiej w towarzystwie o. Ezechiela Lasoty, ówczesnego wikariusza parafii pw. św. Barbary w Przeworsku, otrzymali niewielki fragment kości pobrany podczas otwarcia trumny świętego w 2018 roku. Do relikwii dołączono certyfikat potwierdzający ich autentyczność.

            Pandemia wymusiła przesunięcie o kilkanaście miesięcy uroczystości wprowadzenia relikwii. Msza święta z tej okazji odbyła się 17 lipca 2021 r. o godz. 18:00. Na zaproszenie o. Erwina Ceklarza, gwardiana i proboszcza, liturgii przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny stowarzyszenia i kustosz sanktuarium w Strachocinie, który wygłosił również okolicznościową homilię. W wydarzeniu wzięli udział: Danuta Figiela – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Stanisław Mrugała – delegat do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz prezesi i członkowie stowarzyszenia z miasta i okolicy. Pamiątką tego dnia będzie, obok relikwiarza, czerwony ornat w typie skrzypcowym i stuła – dekorowane wizerunkami św. Andrzeja, a ufundowane przez miejscowy oddział AK.

            Związki świętego jezuity z Przeworskiem są tym głębsze, że na czele komitetu organizującego powrót jego ciała do Ojczyzny w 1938 r. stał książę Andrzej Lubomirski, ordynat przeworski i właściciel tutejszego pałacu. Święty Andrzej dołącza do grona świętych i błogosławionych, których relikwie są czczone w przeworskim kościele OO. Bernardynów – m. in. Barbary z Nikomedii, Franciszka z Asyżu, Antoniego z Padwy, Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Klary z Asyżu czy Anieli Salawy. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje ciało św. Klemensa, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, pochodzące z bernardyńskiego klasztoru w Krystynopolu.

Szymon Wilk