ZARZĄD DIAK I PREZESI AKCJI KATOLICKIEJ NA BOBOLÓWCE

25 sierpnia br. na spotkanie ze św. Andrzejem  do Strachociny przybyli: Zarząd DIAK archidiecezji przemyskiej, odpowiedzialni za pracę w dekanatach i prezesi oddziałów parafialnych. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił abp Józef Michalik. Następnie referat pt. Akcja Katolicka – apostolat w mocy Ducha, wygłosił ks. dr Jan SzelągDiecezjalny Dyrektor Wydziału Duszpastersakiego. Tą część spotkania zakończyła wspólna agapa, a po niej uczestnicy spotkania odprawili Drogę Krzyżową na Bobolówce, którą prowadziła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu DIAK. Podziękowanie odpowiedzialnym za pracę w dekanatach i nominacji nowym odpowiedzialnym zakończyło spotkanie.