SPOTKANIE WOLONTARIUSZY AKCJI MAKULATURA NA MISJE

W niedzielę 19.08.2018 r. w Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku odbyło się spotkanie ojca Czesława Sadeckiego, werbisty z wolontariuszami akcji „Makulatura na Misje”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ojca Czesława Sadeckiego i udziale ks. Damiana Nogi.

 „Dziękujemy Bogu za dar serca i wysiłek wielu ludzi na budowę studni”

Spotkanie było możliwe dzięki ks. prał. Tadeuszowi Gramatyce kustoszowi Sanktuarium.  

W spotkaniu wzięło udział 50 wolontariuszy z różnych miejscowości archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej i sandomierskiej.

Główny koordynator akcji pan Ryszard Łuczyk z Przeworska powitał wszystkich przybyłych oraz podsumował dotychczasową akcję „Makulatura na Misje”. W czasie 6 lat trwania akcji dzięki zaangażowaniu wielu ludzi pod kierownictwem Pana Ryszarda Łuczyka powstało już 20 studni, dzięki nim życie mieszkańców Afryki zmieniło się na lepsze, ponieważ uzyskali oni dostęp do świeżej i czystej wody.

Następnie pan Ryszard  odczytał listę wybudowanych studni z podaniem ich położenia oraz imion patronów, które  zostały im nadane.

Ojciec Czesław Sadecki opowiadał o swojej 23 letniej pracy misyjnej na Madagaskarze o tamtejszym Kościele, który się rozwija. O potrzebie budowy szkół  i prowadzeniu już istniejących,  ze względu na duże zainteresowanie uczniów i rodziców.  Mówił  również o problemach mieszkańców z dostępem do czystej wody.

„ Akcja trwa nadal i zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w nią.”

 Telefon kontaktowy:

Ryszard Łuczyk – tel. 504 168 549

Mariusz Walter – tel. 507 801 728

Mariusz Walter