XVIII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK ,,BIESZCZADZKIE KOLĘDOWANIE 2020”

Św. Augustyn powiedział: ,,Kto śpiewa, dwa razy się modli”.

W niedzielę 2 lutego 2020 roku, w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Wołkowyi ku chwale Boga i z wdzięcznością wobec ludzi, odbył się już XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020”. Festiwal został zorganizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Wołkowyi i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku. Cieszy się on ciągle niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców okolicznych miejscowości. W tym roku wzięło w nim udział 30 uczestników, wśród nich soliści i zespoły, łącznie około 170 osób.

Msza święta celebrowana przez ks. Proboszcza Dariusza Wojnara była modlitewnym początkiem tegorocznego Festiwalu. Po Eucharystii rozpoczęły się przesłuchania wszystkich zgłoszonych uczestników. Do jury Festiwalu zaprosiliśmy: Ks. Proboszcza Tomasza Latoszka z Berezki, Panią Katarzynę Zielińską – Onyszko – vice wójt Gminy Solina, Panią prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – Bożenę Wisłę, Pana Dyrektora GOKSiT Gminy Solina z Polańczyka – Krzysztofa Peckę, Pana Janusza Oparę – organistę, muzyka, członka Kapeli ,,Siwy Jan”. Yury wykonało piękną i trudną pracę oceny występów uczestników, którzy reprezentowali wysoki poziom wykonywanych kolęd i pastorałek. Festiwal jako konferansjerzy poprowadzili pani Halina Mrzygłód i ks. Marcin Piliszko. W sprawnym przebiegu Festiwalu pomagały panie Renata Wronowska, Wioletta Wyka i Małgorzata Adamko należące do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

W Kategorii Soliści młodsi (klasy 0 – III) – I miejsce zajęła: Małgorzata Karaś (Berezka), II miejsce – Maja Galant (Werlas) i III miejsce – Adam Kobrzyński ( Uherce Mineralne).

W Kategorii Soliści Starsi (klasy IV – VIII) – I miejsce zajęła – Hanna Gradzińska (Polańczyk), II miejsce – Paulina Benewiat (Polańczyk) i III miejsce – Justyna Wronowska (Wołkowyja). Wyróżnione zostały: Julia Drozd (Berezka), Kamila Benewiat (Polańczyk), Emilia Sowa (Mchawa) i Antonina Gradzińska (Polańczyk).

W Kategorii Soliści – Szkoły Ponadpodstawowe pierwsze miejsce zajął Paweł Maszczak z Polańczyka.

W Kategorii – Zespoły Dzieci i Młodzieży, I miejsce zajęła Schola z Parafii Polańczyk, II miejsce – Chór ,,Bieszczadzka Nutka” ze Szkoły Podstawowej im. Sługi Bożego ks. J. Siuzdaka z Wołkowyi, III miejsce – Duet Hanna i Juli z Parafii Berezka i Polańczyk. W Kategorii – Zespoły Dorośli – I miejsce zajął Zespół ,,Leszczanie” z Leska.

Nagrodę Publiczności zdobyła Zuzanna Pasławska z miejscowości Bukowiec.

Dziękujemy miłosiernemu Bogu za każdy Festiwal, bo jego celem jest oddanie Bogu chwały, śpiewając w kolędach i pastorałkach o Prawdzie i Tajemnicy Bożego Narodzenia.

Nie zapominamy o ludziach, o tych, którzy byli u początku tegoż dzieła, o ks. Proboszczu Andrzeju Szkole (I Festiwal odbył się w 2003 roku), o gorliwej kontynuacji przez ks. Proboszcza Adama Chrząszcza, o księżach wikariuszach i oczywiście o bardzo wielu współpracownikach z parafii i z poza niej. Dziękując Bogu i ludziom za pomoc

w zorganizowaniu i przeprowadzeniu XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020” w Wołkowyi utwierdzamy się w prawdzie, że wszystko jest darem: ,,Cóż masz, czegoś byś nie otrzymał”, jak uczy Św. Paweł Apostoł. Dlatego też, Bogu niech będą dzięki za tegoroczny Festiwal oraz serdeczne podziękowanie dla ludzi, dla tak wielu ofiarnych współpracowników. Serdecznie dziękujemy państwu z jury za trud niełatwej oceny śpiewających uczestników. Bóg zapłać parafianom z Oddziału Akcji Katolickiej w Wołkowyi za wszelką pomoc w zorganizowaniu Festiwalu. Nagrodę publiczności ufundowali Państwo Agata i Mariusz Siuciakowie. Posiłki dla wykonawców zostały ofiarowane przez Ośrodek ,,Rancho’’ Państwa Danuty i Mieczysława Wojtanowskich, zaś nagrody dla uczestników ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku, dzięki życzliwości Pana Wójta Gminy Solina oraz przez Parafię w Wołkowyi. Bóg zapłać za prowadzenie tegorocznego Festiwalu ,,Bieszczadzkie Kolędowanie” pani Halinie Mrzygłód i ks. Marcinowi Piliszko. Bardzo dziękujemy za trud wykonanych fotografii podczas festiwalu panu Dariuszowi Dębińskiemu. Bóg zapłać serdeczne wszystkim i każdemu z osobna za wszelki trud włożony w zorganizowanie XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ,,Bieszczadzkie Kolędowanie 2020” w Wołkowyi. Oczywiście serdeczne podziękowania dla uczestników Festiwalu za przybycie i śpiew ku Bożej chwale oraz dla ich rodziców i opiekunów.

Niech miłosierny Bóg wynagrodzi wszystkim obfitym błogosławieństwem, zdrowiem duszy i ciała przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej, Maryi oraz Świętego Maksymiliana Kolbego.

Ks. Dariusz Wojnar

POAK Wołkowyja