WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA W OSTROWIE

Zachęcam z całego serca Duszpasterzy i Wiernych do tego, by od miesiąca lutego, 11. dnia każdego miesiąca, były organizowane w naszych parafiach nabożeństwa za Ojczyznę. W ten sposób, przez dziewięciomiesięczną nowennę będziemy mogli dobrze przygotować się do przeżywania setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

 

/Abp Adam Szal – LIST PASTERSKI z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przemyśl, 28 stycznia 2018/

W Niedziele Dobrego Pasterza 22 kwietnia 2018 r POAK z archiprezbiteratu Jarosław przybyły do parafii MBKP i Św. Stanisława Kostki w Ostrowie dekanat Radymno I na spotkanie modlitewno formacyjne.  Adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Koronką do Bożego Miłosierdzia ks. proboszcz Robert Łuc  rozpoczął spotkanie, któremu przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik – wygłoszonej konferencji podsumowującej Wiosenne Dni Skupienia dla AK w Archidiecezji Przemyskiej w archiprezbiteriacie Jarosław „Wiara i patriotyzm” z  inspiracji Listu Metropolity Przemyskiego  Arcybiskupa Adama Szal   w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – usłyszeliśmy słowa mocne, szczerze, kochające  Kościół i Ojczyznę .  Ks. Asystent wskazał  na umiłowanie Boga i Ojczyzny  na modlitwę  wytrwałą, cierpliwą i ufną w Jej intencji.  Historia uczy i Polska dobrze rozumnie wolność, którą proponuje Europa bez Boga  w jedności narodów ale nie za cenę utraty tożsamości chrześcijańskiej. Dzisiaj idzie wielka walka o dusze narodu czy Polska będzie katolicka czy bezbożna. Jako AK mamy bronić by Polska była  katolicka, prawa Boże były respektowane niema tolerancji na bez bożność. Za wzór do naśladowania postawił Św. Jana Pawła II „Polska to imię, które nas wszystkich kosztuje. To imię nas wszystkich zobowiązuje”. Pielęgnując w sobie pamięć i odwagę, stajemy się nadzieją na przyszłość. Drugim świętym na trudne i niebezpieczne czasy jest dla nas niezawodny i wypróbowany przewodnik do niebieskiej Ojczyzny jest Św. Andrzej Bobola. Najważniejszą częścią spotkania była Msza Święta pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika  celebransami byli ks. proboszcz Robert Łuc, ks. dziekan dekanatu Jarosław I Jan Jagustyn i ks. dziekan z Sieniawy Edward  Piekło. W konfesjonale posługiwali ks. dziekan Jarosławia III Krzysztof Pelc i  proboszcz z Łowiec Krzysztof Rzepka. W homilii ks. prał. Józef Niżnik  uwrażliwiał AK przeżywając okres Wielkanocny na cztery rzeczy: budzenie wiary w życie pozagrobowe, odbudowanie relacji z Jezusem, budowanie wspólnoty i dawanie świadectwa – Idźcie i bądźcie świadkami. Na trud budzenia w nas miłości do Boga i Ojczyzny, udzielił Bożego  błogosławieństwa. Słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za pracę w  archiprezbiteracie. Dziękujemy Panu Bogu i wszystkim, którzy  zgromadzili się  na modlitwie, wsłuchiwaniu w Słowo Boże i Eucharystii oraz adorowaniu Pana Jezusa tj . kapłanom z ks. prał. Józefem Niżnikiem, ks. proboszczem Robertem gospodarzem spotkania, Pani prezes Celince Trelka wraz całym POAK w Ostrowie ,członkom i sympatykom AK z archiprezbiteratu Jarosław parafianom i gościom – „Serdeczne Bóg zapłać”

    Odpowiedzialna za pracę AK

w archiprezbiteracie Jarosław

Cecylia Baran