PIELGRZYMKA TARNOWSKIEJ AKCJI KATOLICKIEJ DO STRACHOCINY

28 kwietnia br. na spotkanie ze św. Andrzejem do Strachociny przybyli członkowie Akcji Katolickiej z diecezji tarnowskiej i archiprezbiteratu sanockiego. W spotkaniu wzięło udział około 1000 osób. Spotkanie rozpoczął ks. Józef Niżnik, kustosz sanktuarium, który przybliżył zgromadzonym postać św. Andrzeja Boboli. Następnie uczestnicy pielgrzymki odprawili Drogę Krzyżową na Bobolówce, której rozważania poprowadził ks. Jan Bartoszek, asystent AK diecezji tarnowskiej. Po jej zakończeniu około 30 kapłanów wzięło udział w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, seniora archidiecezji przemyskiej,  który wygłosił też okolicznościowe słowo Boże. Agapa przygotowana przez strachocińską Akcję Katolicką i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich pozwoliła uczestnikom przygotować się wysłuchania referatów patriotycznych wygłoszonych przez prof. Krzysztofa Ożoga z UJ i ks. Jana Bartoszka. Błogosławieństwo relikwiami św. Andrzeja zakończyło modlitewne spotkanie.