WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU PRZEMYSKIEGO

21 kwietnia 2018 roku Akcja Katolicka archiprezbiteratu przemyskiego zgromadziła się w Dubiecku na Wiosennym Dniu Skupienia. Rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a potem chwilą osobistej adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Następnie wysłuchaliśmy referatu ks. prałata Józefa Niżnika diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej. Temat referatu oscylował wokół tematu Ojczyzna. Prelegent na wstępie odwołał się do listu metropolity przemyskiego ks. Abp A. Szala, który skierował do diecezjan na rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości wzywając nas do permanentnej modlitwy za Ojczyznę. Asystent zwrócił uwagę na szczególne zadania członków Akcji, którzy winni włączyć się w organizację modlitw za nasz kraj każdego jedenastego dnia miesiąca. W referacie nie zabrakło odwoływania się do słów św. Jana Pawła II wielkiego Polaka-patrioty. Parafrazując słowa św. Jana Pawła II mamy przyjąć Ojczyznę z całym jej dziedzictwem: historią, tradycją, kulturą, krajobrazem i wszystkimi obywatelami. Mamy ją kochać i w razie potrzeby stawać w Jej obronie. Papież prosił byśmy nigdy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy.

Nasz Asystent podkreślał jak bardzo potrzebna jest jedność w narodzie. Możemy wybłagać ją u Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli. Ten rok przynosi dwie ważne rocznice związane z naszym patronem, a mianowicie: 316 rocznica pierwszych objawień świętego w Pińsku (16 kwietnia ) oraz 80 rocznica kanonizacji (17 kwietnia).

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli za umiłowaną Ojczyznę ma być naszym podstawowym zadaniem.

Zwieńczeniem spotkania była koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks.prałatów: J. Niżnika i R. Panek. W koncelebrze uczestniczyli ks.asystenci parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej archiprezbiteratu przemyskiego.

Bardzo dziękujemy ks. proboszczowi parafii Dubiecko R.Panek i całemu oddziałowi za gościnne przyjęcie.

Wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę.

Odpowiedzialna za pracę Arch.Przemyskiego

Łucja Podbilska