SPOTKANIE ZARZĄDU DIAK I ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRACĘ W DEKANATACH

14 grudnia – na spotkaniu formacyjnym Akcji Katolickiej w Strachocinie spotkali się: Zarząd Diecezjalny, odpowiedzialni za dekanaty i członkowie Komisji Rewizyjnej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie w Oratorium św. Józefa uczestnicy wypracowywali program pracy dla Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej.