SPOTKANIE OPŁATKOWE AKCJI KATOLICKIEJ DEKANATU PRUCHNIK W ROKIETNICY

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas

 i oglądaliśmy Jego chwałę…”

2 lutego Anno Domini 2020  w Święto Ofiarowania Pańskiego  w prastarej rokietnickiej Parafii odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej dekanatu pruchnickiego, na które przybyły delegacje z poszczególnych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej wraz  z Księżmi Asystentami. Zaszczycili nas również swoją obecnością: Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa i św. Andrzeja Boboli ks. Zbigniew Szostecki, Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny oraz  Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji  w Rokietnicy Pani Agata Bury. W to niedzielne popołudnie o godz. 14.00  zgromadziliśmy się w Kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii sprawowanej w intencji Akcji Katolickiej naszego dekanatu. Dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy dobrego Boga o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, Świętych Patronów oraz o nowe powołania do naszego Stowarzyszenia.   Mszy świętej przewodniczył Wicedziekan dekanatu Pruchnik ks. kanonik Jacek Chochołek. Przy Chrystusowym ołtarzu towarzyszył Mu Proboszcz Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Węgierce ks. Wiesław Sztucki, który  skierował do nas głębokie i pouczające Słowo Boże  oparte na prawdach ewangelicznych. Swoją  homilię zakończył słowami św. Jana Pawła II „Akcjo Katolicka, nie lękaj się! Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga…” Oprawę liturgiczną przygotował miejscowy  POAK.

Po uczcie duchowej udaliśmy się do Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy, gdzie zostaliśmy przywitani prze Panią Marię odpowiedzialną za pracę Akcji Katolickiej w dekanacie Pruchnik. Na początek obejrzeliśmy piękne i wzruszające MISTERIUM BOŻONARODZENIOWE pt. „Wielkie Rzeczy uczynił mi…” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kosteczko i Pani Zoryany Levytskiej. Po zakończonej sztuce młodzi aktorzy zostali  nagrodzeni gorącymi oklaskami. Popłynęły też pod ich adresem serdeczne podziękowania. Opatrzność Boża sprawiła, że w Święto Matki Bożej Gromnicznej właśnie tu na rokietnickiej ziemi mogliśmy na nowo przeżyć Tajemnicę Bożego Narodzenia, ocierając ukradkiem łzy spływające nam z oczu. Po wprowadzeniu w atmosferę bożonarodzeniową gospodarz spotkania Asystent rokietnickiej AK- Wicedziekan Ks. Jacek Chochołek rozpoczął wspólną modlitwę. Zgodnie z tradycją odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza O narodzeniu Pana Jezusa i odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Po błogosławieństwie opłatków ciepłe słowa i z serca płynące życzenia  skierowała do wszystkich zgromadzonych odpowiedzialna za pracę AK w naszym dekanacie Pani Maria: „Przeżywając rok liturgiczny pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary życzę, by Eucharystia była zawsze centrum naszego życia.”Następnie głos zabrał gospodarz Gminy Rokietnica Pan Wójt Witold Szajny, który w swym wystąpieniu wyraził słowa pełne uznania dla  posługi naszego Stowarzyszenia w Kościele Chrystusowym. Życzył  „abyśmy przyjęli Nowonarodzonego Zbawiciela, jako Światło umacniające naszą wiarę i dodające sił w uobecnianiu Chrystusowej nauki. W dzisiejszych czasach w sposób jawny atakowany jest Kościół, atakowana jest nasza  wiara. Potrzeba nam silnej Akcji Katolickiej, która będzie bronić wartości,  prawd naszej wiary  i świadczyć o Chrystusie w każdych okolicznościach. Życzę błogosławieństwa Bożego i wytrwałości”. Potem wszyscy ujęli w swe dłonie biały opłatek i łamiąc się z innymi wypowiadali serdeczne życzenia i zgodnie ze starym obyczajem zasiedli do Wigilijnej Wieczerzy. Rozległ się też śpiew kolęd i pastorałek charakterystycznych dla poszczególnych Parafii. Były rozmowy i wymiana doświadczeń oraz integracja. Przybyli goście mogli obejrzeć kroniki naszego POAK i dokonać stosownego wpisu.

Składam serdeczne Bóg zapłać gospodarzowi naszego spotkania – Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi za otwartość i życzliwe nam serce. Dziękuję również moim koleżankom i kolegom  POAK z Rokietnicy za  pomoc w organizacji tego spotkania. Pan Bóg niech stokrotnie wynagrodzi wszelki trud.

Serdeczne podziękowania składam również Panu Wójtowi Witoldowi oraz Pani Dyrektor Agacie za okazywaną nam życzliwość, wspieranie naszych inicjatyw i pomoc w organizacji  spotkania.

Dziękuję również Pani Dyrektor Małgorzacie Narolskiej, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli za współpracę z rokietnicką Akcją Katolicką.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nas bezinteresowną pomocą niech Boża Dziecina błogosławi!

                                                                                      

Odpowiedzialna za pracę AK

w dekanacie Pruchnik

Maria Szajny