SPOTKANIE MODLITEWNE PRZY OBRAZIE MATKI BOŻEJ SOLIDARNOŚCI W STRACHOCINIE

5 listopada 2018r wieczorem do peregrynującej Matki Bożej Solidarności do sanktuarium  św. Andrzeja Boboli w Strachocinie przybyła Akcja Katolicka dziękować za  Ojczyznę w setną rocznicę Niepodległości. Wyjątkowe spotkanie zaszczycili J.E ks. bp Mirosław Milewski, Asystent Krajowy AK w Polsce, Asystenci diecezjalni, którzy rozpoczęli swoje Rekolekcje. Obecna była pani Urszula Furtak, Prezes KIAK wraz mężem Ryszardem a także Zarząd DIAK  archidiecezji Przemyskiej na czele z panią Danutą Figiela, członkowie POAK z archiprezbiteratu Sanok.  Słowa powitania wypowiedział ks. kustosz prał. Józef Niżnik Asystent Diecezjalny AK archidiecezji Przemyskiej zaprosił wszystkich do wsłuchania się  w rozmowę Matki Bożej ze św. Andrzejem Bobolą o naszych sprawach osobistych, stowarzyszenia i Ojczyzny. Mszy przewodniczył ks. bp Mirosław Milewski, ks. prof. Tadeusz Borutka Asystent  DIAK Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ks. prał. Józef Niżnik i przybyli Asystenci  diecezjalni. W Słowie Bożym ks. bp za wzór postawił MB Solidarności i św. Andrzeja Bobolę  przedstawił dzieje obrazu Matki Bożej Solidarności, życie i posługę męczennika.  Musimy pamiętać, jaką cenę za naszą wolność zapłaciły minione pokolenia Polaków. Jesteśmy zobowiązani ją utrzymać i rozwijać, by przekazać ją następnym pokoleniom. Tym z kolei, którzy za naszą wolność walczyli, cierpieli i ginęli, jesteśmy winni naszą wdzięczność, pamięć i modlitwę. Przez wstawiennictwo Maryi za wolność Ojczyzny dziękowano modlitwą Różańcową, której przewodniczył członek Zarządu DIAK pan Stanisław Jarosz. Wyrazy wdzięczności wszystkim  za to modlitewne spotkanie wypowiedziała Prezes DIAK Danuta Figiela. Zgromadzoną AK Matce Bożej Robotników zawierzyła Pani Prezes KIAK Urszula Furtak wypowiedziała słowa wdzięczności za to wspólne spotkanie  w tym szczególnym miejscu . Po spożyciu wspólnej kolacji miało miejsce wyjątkowe posiedzenie Zarządu DIAK z panią prezes KIAK,  usłyszeliśmy słowa podziękowania za trud i inicjatywy pracy w stowarzyszeniu. W toku dyskusji zwrócono uwagę na statut AK na dyspozycyjność i zaangażowanie w pracy dla dobra wspólnego w budzeniu sumień ludzi w myśl zasady bł. ks. Jerzego Popiełuszki zło-dobrem zwyciężaj na dawaniu świadectwa własnym życiem. Zarząd DIAK wyraża serdeczną wdzięczność Pani Prezes Urszuli Furtak za obecność w śród nas za wspólną modlitwę za cenne i pełne mądrości wskazówki do pracy. Prezes KIAK jest odpowiedzialna, dyspozycyjna i zatroskana o AK  nie szczędzi sił pokonuje wiele kilometrów by poznać pracę AK w różnych częściach Polski i poprowadzić w kierunku jedności z Bogiem przez modlitwę do działania.  „Bóg zapłać” i „Szczęść Boże”

 

Cecylia Baran

Wiceprezes DIAK Archidiecezji Przemyskiej