SPOTKANIE FORMACYJNE W STRACHOCINIE

31 sierpnia br. na Bobolówce w Strachocinie odbyło się spotkanie formacyjne Prezesów Akcji Katolickiej z naszej Archidiecezji.

Po powitaniu uczestników spotkania przez ks. prał. Józefa Niżnika, asystenta diecezjalnego, rozpoczęliśmy od modlitwy różańcowej, w której udaliśmy się do dróżek różańcowych.

Następnie udaliśmy się pod Krzyż, gdzie wspólnotowo modliliśmy się włączając się do akacji modlitewnej „Polska pod Krzyżem” Akcja ta odbędzie się 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Następnie referat do zebranych członków Akcji Katolickiej na temat „Zagrożenia dla dzieci i młodzieży” wygłosiła pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty

O zmianach w nowym Statucie Akcji Katolickiej w Polsce i projekcie  statutu w naszej  archidiecezji, mówił Kazimierz Kryla, Wiceprezes KIAK.

Punktem kulminacyjnym była Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. bp Stanisław Jamrozek.

Na zakończenie złożyliśmy wiązankę przy pomniku na Bobolówce i modliliśmy się za poległych w walce za naszą Ojczyznę, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Po zakończeniu tej uroczystości przeszedł czas na agapę, którą przygotował miejscowy POAK.