SPOTKANIE FORMACYJNE W STRACHOCINIE – 28.08.2021

28 sierpnia br. w Strachocinie odbyło się spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej. Po powitaniu i słowie wprowadzenia ks. Asystenta Józefa Niżnika, Kustosza sanktuarium, rozpoczęła się Droga Krzyżowa z relikwiami św. Andrzeja Boboli, którą prowadzili: Danuta Figiela i Józef Buk. Po jej zakończeniu prelekcję do zgromadzonych wygłosił dr hab. Mieczysław Ryba z KUL-u na temat dzisiejszych zagrożeń dla wiary i wychowania dzieci. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, który wygłosił też okolicznościowe słowo Boże. Podziękowania w imieniu uczestników wypowiedziała Danuta Figiela, Prezeska DIAK, a wspólna agapa przygotowana przez POAK w Strachocinie zakończyła spotkanie.

Spotkanie Formacyjne Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej – prof. Mieczysław Ryba – mp3

Spotkanie Formacyjne Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej – abp Józef Michalik – homilia mp3