SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – OJCIEC OJCZYZNY

120 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, gdy Polski jeszcze nie było na mapie Europy, urodził się kardynał Stefan Wyszyński. Żył w trzech epokach naszej historii, w Polsce przedwojennej i powojennej. W 1920 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1946 roku został biskupem lubelskim. W 1948 roku został podniesiony do godności arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, który to urząd piastował do śmierci – 28 maja 1981 roku.

Lata pasterzowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kościele w Polsce były czasem nieustannego zmagania z systemem totalitarnym. Rządzącym wówczas Polską zależało na odsunięciu niezłomnego Księdza Prymasa od sprawowania jego czynności biskupich i prymasowskich i osadzeniu go w więzieniu. Aresztowania dokonano w nocy z 25 na 26 września 1953 roku. Ksiądz Prymas przebywał w odosobnieniu kolejno w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku i w Komańczy. W ostatnim roku uwięzienia, w Komańczy zaprogramowana została uroczystość odnowienia ślubowań króla Jana Kazimierza z 1656 roku. Ksiądz Prymas postanowił, aby poszczególne wezwania ślubowań były programem pracy duszpasterskiej przez dziewięć lat, przygotowujących naród do obchodów tysiąclecia swego istnienia. Program ten nazwano Wielką Nowenną. Jednocześnie z Wielką Nowenną odbywało się nawiedzenie wszystkich parafii przez kopię obrazu Jasnogórskiego, poświęconą w maju 1957 roku przez Papieża, podczas podróży Księdza Prymasa do Rzymu.

Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński był człowiekiem wielkiego formatu, wybitną osobowością, z która liczyli się mężowie stanu i politycy w kraju i za granicą. Zmarł 28 maja 1981 roku. Po śmierci został nazwany Prymasem Tysiąclecia. Jego beatyfikacja odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie.

 

Elżbieta Olejnik