SPOTKANIE FORMACYJNE W STRACHOCINIE

10 grudnia br. w Strachocinie odbyło się spotkanie Zarządu DIAK, odpowiedzialnych za pracę w dekanatach oraz Komisji Rewizyjnej, które podsumowało pracę Akcji Katolickiej w bieżącym roku. Był też czas na określenie planu pracy na najbliższy rok duszpasterski.
Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św., której przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny, który również wygłosił Słowo Boże.
Dalsza część spotkania odbyła się w Domu Rekolekcyjnym, a na zakończenie obradował Zarząd DIAK.