„ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE” W PRZEWORSKU-GORLICZYNIE

11 września br. w parafii Przeworsk-Gorliczyna pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara, odbyły się eliminacje w ramach Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” na szczeblu archiprezbiteralnym. Spotkanie rozpoczęła Msza św. której przewodniczył wikariusz ks. Roman Kocaj w koncelebrze z ojcem Marcinem Drągiem naszym rodakiem. Ksiądz Roman witając uczestniczki i wszystkich zgromadzonych zaznaczył, iż koncert ten wpisuje się w obchody 100 lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Po zakończeniu Mszy św. i błogosławieństwie wszyscy pozostali w kościele ażeby wysłuchać koncertu.

W koncercie wzięły udział: Kamila Grabarz i Gabriela Szczęch – duet z Brzózy Królewskiej dekanat Leżajsk II, oraz Monika Wiśniowska z parafii Przeworsk-Gorliczyna dekanat Przeworsk I. Jury w składzie: Mariusz Siuśta – przewodniczący, ks. Roman Kocaj, Ryszard Kulec, Anna Lis po naradzie pierwsze miejsce przyznało Monice Wiśniowskiej, tym samym będzie reprezentować archiprezbiterat łańcucki część północną w etapie archidjecezjalnym.

Na zakończenie odpowiedzialna za pracę w tym archiprezbiteracie podziękowała uczestniczkom za ich zaangażowanie, ponieważ czas na przygotowanie repertuaru przypadał również na okres wakacyjny. Wszystkie uczestniczki zostały obdarowane książkami Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” i słodyczami.  

 

Członek Zarządu DIAK

Anna Lis