RODZINA BOGIEM SILNA

4 sierpnia 2019r w pierwszą niedzielę miesiąca bezalkoholowego pod hasłem „Rodzina Bogiem silna” odbył się XI Bezalkoholowy Festyn Rodzinny AK  Archiprezbiteratu Jarosław. Organizatorem był POAK w parafii Laszki pw. Św. Zofii i Szczepana pod opieką ks. dziekana dekanatu Radymno II proboszcza Zbigniewa Szewczyk. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 14:00 – Mszą Świętą koncelebrowaną  pod przewodnictwem ks. proboszcza Z. Szewczyk, ks. proboszcza Zbigniewa Skorobut z Piwody i Ks. proboszcza Ryszarda Buryło z Moszczan inni kapłani posługiwali w konfesjonale. Pouczające pełne miłości i patriotyzmu Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Szczygielski z parafii MBKP w Jarosławiu zwrócił uwagę, że we współczesnym świecie potrzeba ludzi, którzy z odwagą w prawdzie będą bronić Kościoła, Kapłanów i Ojczyzny, żyjąc nauczaniem Chrystusa na co dzień, dając świadectwo wiary. To zadanie dla AK, która pokazuje jak można spędzić niedzielne  popołudnie z Rodziną urządzając Dobroczynny Bezalkoholowy Festyn Rodzinny tu w Laszkach. Oprawę liturgiczną wzbogaciła Orkiestra Dęta z Rokietnicy, która w asyście sztandarów POAK z Wietlina i Morawska poprowadziła obecnych na Gminny Stadion Sportowy, gdzie dla dużych i małych było wiele atrakcji przygotowanych przez AK z archiprezbiteratu Jarosław pod opieką POAK z Laszek, we współpracy z Wójtem UG- Laszki Stanisławem Gonciarz, który jako gospodarz zaangażował całą społeczność gminną tj. OSP pod opieką komendanta Pawła Hausner w  Laszkach, Koła Gospodyń Wiejskich z Laszek, Miękisza Starego, Miękisza Nowego, Tuchli, Bukowiny, Korzenicy, Wietlina, Moszczan, Wysocka, które przygotowały smaczne potrawy, przekąski i wypieki, zaprezentowały wystawy artystów malarzy i rękodzieła z tego regionu wzbogaciły występy artystyczne przygotowując młodzież, dzieci z rodzin muzykujących. Obecnością zaszczyciły Festyn wspaniali goście; Wielu kapłanów: ks. Dziekan dekanatu Jarosław III proboszcz z Surochowa Krzysztof Pelc,  ks. proboszcz z Skołoszowa M. Federkiewicz, ks. proboszcz z Ostrowa Robert Łuc Dyrektor Zespołu Ludowego „Ostrowiacy” wraz Zespołem, ks. proboszcz z Michałówki M. Stopa, ks. proboszcz z Wietlina Henryk Iwanicki, ks. proboszcz z Miękisza Starego Czesław Grzebień, księża wikarzy: z Laszek Piotr Długi, z Wielkich Oczu, Tuligłów, Wiązownicy, Rokietnicy, Ks. Daniel Odor z Wysocka , który pełnił posługę świetnego konfesjoniera prowadząc cały festyn, Minister w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Poseł RP Pani Anna Szchmidt-Rodziewicz, Dyrektor Biura Senatorskiego Mieczysława Golby Pan. Marcin Malinowski, Radna Sejmiku Wojewódzkiego na Podkarpaciu pani  Anna Huk, Starosta Powiatu Jarosławskiego Tadeusz Chrzan z małżonką, Wójt UG w Rokietnicy Witold Szajny z małżonką Marią, Wójt UG Laszki Pan Stanisław Gonciarz wraz rodziną i  żoną Marzenką, która zaangażowana w KGW współpracowała na wiele sposobów by festyn się udał. Media regionalne reprezentowała Redaktor Naczelny Pani Ewa Kłak – Zarzycka z Ekspresu Jarosławskiego. Spotkanie na stadionie rozpoczęto pieśnią „ Boże coś Polskę” pod batuta Orkiestry Dętej z Rokietnicy słowa powitania wypowiedziała odpowiedzialna za AK w archiprezbiteracie Cecylia i ks. proboszcz Zbigniew oddając mikrofon na całe popołudnie ks. Danielowi, który wspaniale przeprowadził uczestników z rodzinami przez wszystkie atrakcje, które umilali artyści. Sztuka o współczesnych problemach Rodziny w  wykonaniu RAM z Laszek i Korzenicy wprowadziła w nastrój rozrywki i zabawy, następnie zaprezentowali się  Mażoretki i Orkiestra Dęta z Rokietnicy, przepiękny występ ponad godzinny wykonał Zespół Ludowy z Ostrowa – „Ostrowiacy” pod dyrekcją ks. Roberta Łuca, Pani Agnieszka Sopel z Wielkich Oczu Dyrektor DK przedstawiła z młodzieżą piękną pantomimę o Nawróceniu , Były rodziny muzykujące – Duet bracia Krzysztof i Krystian Nowakowie cudnie grali na skrzypcach, Pieśni patriotyczne i religijne przepięknie wykonali artyści ; Scholka z Tuchli pod opieką Pani Trytek, soliści – Zuzia Michalak z Zapałowa, Iza Dobrowolska z Nowego Miękisza, wspólnie do spiewania zagrzewali  Zespół „Biesiada z Tuczemp, Zespół Wietlinianie z Wietlina. Dzieci i młodzież pod opieką Pani Doroty Wujek wspaniale bawiła się korzystając z wielu atrakcji. Festyn zakończono Apelem Jasnogórskim i wspólnym odśpiewaniem Barki przy iluminacjach świetlnych Pana Adama Kaczmar.  Słowa podziękowania wypowiedziała Cecylia – Niech Będzie Bóg Uwielbiony w wspólnocie jaką tu zawiązaliśmy, Niech Będzie Bóg Uwielbiony w modlitwie, Niech Będzie Bóg Uwielbiony w tak licznej naszej obecności. Dziękuję wszystkim kapłanom na Ręce proboszcza Z. Szewczyk, szczególnie dziękuję  ks. Danielowi za to ,że był razem z nami podczas festynu jako prowadzący i przed jako doradca. Dziękuję wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom, którzy wspomogli nas materialnie, osobom świeckim ,którzy na wiele sposobów  przyczynili się do tej wspaniałej imprezy-  na Ręce Pana Wójta Stanisława Gonciarz z Laszek. Można się  modlić i bawić Razem w Rodzinie. Stokrotne Bóg zapłać wszystkim za wszystko – Bogu Niech Będą Dzięki.

 

Odpowiedzialna za prace AK w Archiprezbiteracie Jarosław

 Cecylia Baran

Zapraszam do obejrzenia zdjęć: https://ekspresjaroslawski.pl/zdjecie/3196682