RADA DIAK W WARZE

Przemyśl, 4 stycznia 2020 r.

 

 

Członkowie

Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Archidiecezji Przemyskiej

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Akcji w Polsce (ramowy Statut Diecezjalny) zwołuję zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r. (sobota) w Warze wg poniższego programu.

 

I. Obrady Rady DIAK – Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze – godz. 9.00.

            Rejestracja uczestników od 8.30.

        Projekt programu Zebrania Rady DIAK:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu DIAK.
 2. Wybory Prezydium Zebrania Rady DIAK.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie sprawozdań:
 • Prezesa z działalności Akcji Katolickiej w diecezji za 2019 r.
 • Skarbnika z działalności finansowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za 2019 r.
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za 2019 r. wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu DIAK.
 • Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady KIAK.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2019 rok
 • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • Udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK
 1. Przedstawienie programu pracy Akcji Katolickiej na 2020 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2020 rok.
 3. Przyjęcie uchwały o zasadach i wysokości wpłat na rzecz DIAK w 2020 r.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie Preliminarza Budżetowego Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2020 r.
 5. Podanie wyników głosowania do Rady KIAK i podjęcie uchwały o wyborze delegatów do Rady KIAK.
 6. Przyjęcie stanowisk, wniosków wypracowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 7. Zakończenie obrad.

II. Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego – godz. 1130

III. Spotkanie opłatkoweSzkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła IIpo Mszy św.

 

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Danuta Figiela

plik zaproszenia do pobrania >>

 

https://www.google.pl/maps/place/Parafia+pw.+NMP+Kr%C3%B3lowej+Polski+w+Ustrzykach+Dolnych/@49.4300599,22.5963499,18z/data=!4m5!3m4!1s0x473bf2c96d2fffff:0xa38cee5ca413ce34!8m2!3d49.4302064!4d22.5967868