RADA DIAK W PRZEWORSKU

Nie tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia, ale nietypowo bo w okresie Wielkanocnym odbyło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, na którym podsumowano okres pracy Akcji Katolickiej. Sprawozdanie z pracy przedstawiła p. Danuta Figiela Prezes Zarządu, natomiast sprawozdanie finansowe zreferował p. Czesław Urban, skarbnik DIAK. Rada udzieliła absolutorium Zarządowi DIAK i przyjęła stosowne Uchwały.

Pani Prezes skierowała słowa wdzięczności ks. Asystentowi za opieką nad naszym stowarzyszeniem, miejscowemu POAK za przygotowanie naszego spotkania, a także zaprosiła na kolejną Radę DIAK do Przemyśla w dniu 25 czerwca br.