PIELGRZYMI Z JAROSŁAWIA U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Poranek 27 maja bieżącego roku przywitał nas piękną, słoneczną pogodą, zapowiadając miły dzień. Wspólnota Bractwa Najświętszego Sakramentu i Akcji Katolickiej przy Parafii Chrystusa Króla w liczbie 49 osób wyjechała tego dnia do Strachociny, miejsca wielkiego Kultu Św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski i Polaków. Do wyjazdu przygotowywaliśmy się solidnie przez uczestniczenie we mszach św. i nabożeństwach ku czci Św. Andrzeja Boboli. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie pielgrzymów przez Księdza Jana, wyruszyliśmy w drogę. Nieśliśmy w sercach wiele intencji modlitewnych i nadzieję, że doznamy za wstawiennictwem Świętego pokrzepienia, umocnienia i wielu potrzebnych łask.

Pierwsze kroki poprowadziły nas na „Bobolówkę”, gdzie po obejrzeniu posiadłości i pięknej kaplicy, w dworskim parku odmówiliśmy modlitwy Drogi Krzyżowej, która wiele nam przypomniała o życiu, męce i cierpieniach Pana Jezusa i Andrzeja Boboli. To było mocne przeżycie, pełne wzruszeń.

Św. Andrzej Bobola, co trzeba podkreślić jest tutaj postrzegany i czczony jako skuteczny orędownik ludzkich modlitw oraz wielu cudów. W specjalnej Księdze Cudów Św. Andrzeja Boboli jest wpisanych ponad 200 świadectw.

O godzinie 11.00 w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie rozpoczęła się Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Józefa Niżnika. Uczestniczyło w niej kilku kapłanów z sześciu innych pielgrzymek z różnych stron Polski.

Był to najważniejszy czas uwielbienia, przeproszenia i prośby, czas oczyszczenia, a więc spowiedź, osobiste modlitwy, zawierzenie siebie i rodzin oraz złożenie intencji na ołtarzu z relikwiami. Podczas tej Mszy Św. Ksiądz Jan Bator dziękował Panu Bogu za dar powołania i 25 lat Kapłaństwa.

Modliliśmy się również w złożonej intencji o potrzebne łaski za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli dla Ks. Archiprezbitera Prałata Andrzeja Surowca i całej Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu oraz pielgrzymów. Ksiądz Józef Niżnik wygłosił bardzo ciekawe świadectwo swoich spotkań z Andrzejem Bobolą i tego co przekazywał. Warto podkreślić, że Św. Andrzej Bobola jest już 35 lat w Strachocinie w znaku Świętych Relikwii i jest w naszej Archidiecezji Patronem Akcji Katolickiej. Wszystko to co przeżyliśmy tutaj, czego doświadczyliśmy z pewnością zaowocuje pogłębieniem naszej wiary i świadomości religijnej, budującej „Nowego Człowieka” i mocniejszych więzi z Bogiem i Kościołem. Tym bardziej, że aż 35 osób nigdy nie było w Strachocinie.

Po Mszy Św. i po spotkaniu z Księdzem Niżnikiem, zakupie pamiątek, zdjęciach, a później smacznym obiedzie u Sióstr, wyruszyliśmy do Sanoka, aby zwiedzić Skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego.

To pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów, muzeum etnograficzne w Polsce założone po II wojnie światowej na prawym brzegu Sanu w paśmie Gór Sanocko-Turczańskich. Można tu poznać historię dawnych Bieszczad, ponieważ Karpaty były domem dla różnych grup etnicznych.

W opowieściach przewodników miejsca te ożywają obrazami z codziennego życia ówczesnych mieszkańców. Zauważyliśmy, że jedna wizyta w tym muzeum jak też, w Strachocinie, to o wiele za mało, by poznać tajemnice tych miejsc. Pełni miłych wrażeń, szczęśliwie wróciliśmy do domu.

Pragniemy też podziękować serdecznie Pani Prezes Akcji Katolickiej za perfekcyjnie zorganizowany wyjazd, czas błogosławionej ciszy, modlitwy, radości, życzliwości i wielkich przeżyć religijnych. Niech przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli, Pan Bóg wynagradza Pani Janinie każdy trud, cierpienie i dobre serce, zdrojem potrzebnych łask.

Szczęść Panie Boże!

Z pamięcią modlitewną i ogromną wdzięcznością serc

Wspólnota Osób uczestniczących w Pielgrzymce