DZIĘKUJĄC ZA ODCHODZĄCY, WITAMY NOWY 2020 ROK.

Koniec roku to także właściwy czas na podziękowania. Pozwólcie więc drodzy Kapłani, Prezesi z całymi Zarządami i wszyscy członkowie Akcji Katolickiej, że serdecznie Wam podziękuję, za to co zrobiliście dla swojej parafii, diecezji, ale teżCzytaj dalej

BOŻE NARODZENIE 2019

,,Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeśli nie narodził się w Tobie”. Błogosławionych świąt!   Danuta Figiela Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

EUCHARYSTIA BLASKIEM WIELKIEJ TAJEMNICY WIARY

Kolejny adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa, otwiera przestrzeń naszych serc na obecność jedynego Odkupiciela człowieka, Jezusa Chrystusa. Perspektywa oczekiwania Zbawiciela, uświadamia nam, członkom Akcji Katolickiej, że tegoroczna przygoda apostolska, wraz z nowymCzytaj dalej

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

23  listopada br. w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata – patronalnego święta Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz ze swymi księżmi asystentami uczestniczyli w przemyskiej katerze w uroczystej MszyCzytaj dalej

FILM „NIEPLANOWANE” TRZEBA ZOBACZYĆ

Film, obejrzenie którego może uchronić życie kolejnych dzieci oraz nie dopuścić do dramatu kobiet, które po dokonanym zabiegu aborcji borykają się z ogromnym syndromem poaborcyjnym wyniszczającym ich osobiste życie. Film prezentuje historię Abby Johnson, kobietyCzytaj dalej

AKCJA KATOLICKA O PATRIOTYZMIE W RADIO FARA

Podczas czwartkowej audycji w Radio FARA „Świeccy w Kościele”, 14 listopada 2019 r., mieliśmy okazję po raz kolejny spotkać się z Akcją Katolicką. Tym razem audycja dotyczyła Narodowego Święta Niepodległości i wydarzeń z nim związanych.Czytaj dalej

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ NA ZAMKU KRÓLEWSKIM

9 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie miał miejsce Ogólnopolski Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej ojczyźnie”. Koncert w Sali Koncertowej Zamku zgromadził ponad 120 wykonawców z piętnastu diecezji. Wśród nich była Izabela Dobrowolska, przedstawicielkaCzytaj dalej