OPŁATEK AKCJI KATOLICKIEJ DEKANATU ŁAŃCUT I  

4 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe członków i kandydatów Akcji Katolickiej z Dekanatu Łańcut I. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z: Albigowej, Głuchowa, Kosiny, Łańcuta (parafie: pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz pw. św. Michała Archanioła),  Markowej, Soniny i Wysokiej. Łącznie uczestniczyło ponad 60 osób.

                Uroczyste spotkanie rozpoczęliśmy o godzinie 15 w kościele farnym w Łańcucie, przy żłóbku, gdzie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwie przewodniczył prezes miejscowego POAK Pan Ryszard Kucha. Następnie udaliśmy się do sali widowiskowej „Caritas”, gdzie proboszcz łańcuckiej fary, ks. prał. Tadeusz Kocór zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”, po czym odczytał Ewangelię o Narodzeniu Pana Jezusa. W ciszy wysłuchaliśmy Słowa Bożego oraz wygłoszonej nauki o potrzebie wzmacniania naszej wiary, którą realizuje się również, co podkreślił ks. prał., przez działalność w stowarzyszeniu jakim jest Akcja Katolicka.

Łamanie się opłatkiem oraz związane z nim indywidualne, wzajemne życzenia są okazją do poznania się, co jest bardzo ważnym elementem integrującym Akcję Katolicką. Takie spotkania sprzyjają wspólnej modlitwie oraz dają możliwość podyskutowania przy herbacie i ciastkach. Odczucie to było inspiracją dla prezesów POAK, którzy przystali na propozycję Pana Jacka Bartman aby po kilkuletniej przerwie powrócić do spotkań opłatkowych w dekanacie.

Po połamaniu się opłatkiem nastąpiło wspólne kolędowanie,  które prowadziła pani Aurelia Piekło, a na harmonii przygrywał pan Józef Pelc. Kolędowanie było przeplatane opowiadaniami prezesów poszczególnych POAK o interesujących i często mało znanych inicjatywach, zdarzeniach, anegdotach i ludziach  związanych z ich parafią. Nie sposób powtórzyć wszystkich opowiadań,   dlatego przytoczymy tylko najciekawsze fragmenty wypowiedzi prezesów.

Pani Elżbieta Inglot-Ulman opowiedziała o ks. Antonim Tyczyńskim, proboszczu w Albigowej w latach 1886-1912, gorliwym pasterzu, budowniczym kościoła i zasłużonym społeczniku. Jego dzieła to rozbudowa szkoły powszechnej, Szkoła Koszykarska,  Kółko Rolnicze, ochronka dla dzieci oraz Kasa Stefczyka. Jak podkreśliła do dziś w parafii żywe jest wspomnienie o tym niezwykłym człowieku.      Głuchów to młoda, jak zaznaczył Pan Tadeusz Rupar, bo zaledwie 41 letnia parafia. Ciekawostką jest to, iż wobec braku wikariusza, pracę księdza proboszcza wspomagają księża studiujący na różnych uczelniach. Przewinęło się, ich w historii parafii aż 8, w tym aktualny proboszcz łańcuckiej fary, ks. Tadeusz Kocór.

Opowiadając o Kosinie Pan Marek Rupar przedstawił trzy wybitne postacie związane z tą miejscowością: bł. Achillesa Puchałę zamordowanego i spalonego przez gestapo, płk Leopolda Lisa-Kulę legionistę, bojownika o niepodległość Polski oraz ks. Józefa Praisnera budowniczego kościoła.

Z prezentacji przedstawionej przez Pana Ryszarda Kuchę z Łańcuta Fary warto przytoczyć  to,  że parafialny oddział systematycznie pozyskuje nowych członków, których aktualnie jest 25. W miesiącu maju w każdą środę organizuje tzw. „majówki plenerowe” w różnych miejscach parafii, w czasie Adwentu zapewnia opiekę nad dziećmi po roratach. Po Mszy św. dzieci nie wracają do domów ale przechodzą do sali „Caritas-u” gdzie są częstowane ciepłą herbatą oraz kanapkami, a przed godziną 8 dzieci są odprowadzane na lekcje do szkół.

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie to najmłodsza parafia w dekanacie i najmłodszy POAK. Pani Marta Michno przedstawiając parafię zwróciła szczególną uwagę na duże zaangażowanie w działo misyjne, do którego inspiruje wszystkich miejscowy proboszcz ks. Marek Blecharczyk.

Przedstawiając Markowę Pani Czesława Balawejder nie mogła pominąć rodziny Ulmów, błogosławionych, bohaterów, okrutnie zamordowanych przez niemiecką żandarmerię za pomoc rodzinie żydowskiej. Jak podkreśliła, Ulmowie to symbol niesionej przez Polaków z narażeniem własnego życia, pomocy  prześladowanym przez Niemców w okresie II wojny światowej Żydom.

Pani Dorota Wawrzaszek z Soniny opowiedziała o starym drewnianym kościółku oraz zaskoczyła wielu informacją, iż parafia w Soninie była erygowana dwa razy. Pierwszy raz jeszcze w XIV wieku i drugi w 1966 roku, powód zniesienia pierwszej parafii nie jest dokładnie znany.

O Wysokiej kilka słów opowiedziała Irena Słonina, zwróciła uwagę, iż jest to stara, erygowana w 1391 roku parafia. Podkreśliła, iż jednym z zacniejszych Wysoczan jest aktualny metropolita przemyski ks. arcybiskup Adam Szal, niestrudzony pielgrzym, przemierzający co roku pieszo szlak na Jasną Górę i do wielu sanktuariów maryjnych.

Spotkanie z radosnym kolędowaniem zakończyło się przed godz. 18, po czym uczestnicy udali się kościoła na nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca ku czci Matki Bożej Niepokalanej połączone z odmówieniem różańca.

Józef Szczupak