MODLITWA ZA OJCZYZNĘ U ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

W miejscu urodzin i objawień św. Andrzeja Boboli w Strachocinie członkowie Akcji Katolickiej, Rycerstwa Niepokalanej i innych stowarzyszeń z kilku diecezji spotkali się na modlitwie różańcowej i uroczystej Mszy św. 2 lipca 2022 roku.

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, ks. prał. Józef Niżnik powitał zebranych pielgrzymów i zwrócił szczególną uwagę na potrzebę modlitwy za Ojczyznę w trudnych dla narodu i Europy czasach oraz przypomniał historię objawień Św. Andrzeja i cuda, jakie miały miejsce za jego przyczyną. Następnie uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym o błogosławieństwo dla Polski przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Arcybiskup Senior Józef Michalik. Obecni byli także księża asystenci z pobliskich parafii oraz Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej ks. Michał Bator.

W homilii Ksiądz Arcybiskup mocno zaakcentował potrzebę modlitwy o pokój dla Polski i świata. Zachęcał, by każdy z nas spróbował przyjrzeć się postawie naszego patrona i przenieść ją na obecną rzeczywistość, w której musimy rozeznawać czasy i sytuacje, w jakich przyszło nam żyć. Bez wątpienia konieczne jest całkowite zaufanie Bogu i wdzięczność za to do czego nas powołał. Z optymizmem i poczuciem wewnętrznej siły powinniśmy pełnić Jego wolę.

Nowo wybrana na kolejną kadencję Pani Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej Danuta Figiela podziękowała Księdzu Arcybiskupowi i Księżom Asystentom za przewodnictwo na drodze wiary .W imieniu Pani Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Urszuli Furtak list odczytał wiceprezes KIAK-u Robert Rybak, w którym podkreśla jak ważne jest dla nas miejsce kultu św. Andrzeja i jego wstawiennictwo przed tronem Boga za naszą Ojczyznę.

Pomysł pielgrzymki zainicjowali członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Do modlitewnej inicjatywy przyłączyli się pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej i rzeszowskiej oraz z Torunia i Słabiszewa. Na zakończenie spotkania odbyła się wspólna agapa.

Bogu niech będą dzięki za dar modlitwy i krzewienia wartości patriotycznych.

Szczęść Boże!