MODLITWA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE

Modlitwa Akcji Katolickiej w Polsce w intencji ustania pandemii „24 – godzinny różaniec w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego”

 

Serdecznie zachęcam wszystkich członków Akcji Katolickiej w Polsce do włączenia się w całodobową modlitwę różańcową w najbliższą środę 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Módlmy się wspólnie razem na różańcu, by za przyczyną Maryi Uzdrowienia Chorych, Miłosierny Bóg oddalił od nas szerzącą się pandemię. Z serca zachęcam, by każdy członek Akcji Katolickiej, w ten maryjny, szczególny dzień odmówił część radosną różańca.

W modlitwie pamiętajmy także z wdzięcznością o wszystkich, którzy kompetentnie i z narażeniem własnego życia stają w pierwszym szeregu zmagań z wirusem i jego skutkami: lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, sanitariuszach, pracownikach inspekcji sanitarnych i ochrony zdrowia oraz farmaceutach, a także władzach porządkowych i tym osobach życia publicznego, które z oddaniem służą dobru wspólnemu.

Niech nasza szczególna pamięć modlitewna biegnie do Rzymu i Stolicy Świętej, z którą Polacy zawsze żyli w serdecznej jedności, a przede wszystkim do umiłowanego Ojca Świętego Franciszka, aby Bóg, przez wstawiennictwo Maryi – Salus Populi Romani, roztoczył nad całym światem swoją szczególną pomoc i pozwolił wszystkim wyznawcom Chrystusa przygotować się i głęboko przeżyć nadchodzące Święta Paschalne.

Jak nauczał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, „zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Matki Najświętszej”, za Jej przyczyną prośmy Pana o „miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Bp Mirosław Milewski
Krajowy Asystent AK w Polsce