KIERUNKI PRACY I KALENDARIUM AKCJI KATOLICKIEJ NA ROK 2021

Niezmiennie od wielu lat Akcja Katolicka w Polsce podejmuje jednolitą formację ściśle wg wskazań pasterzy polskiego Kościoła. Nasze skupienie i pogłębienie wiary pozostaje nadal wokół Eucharystii. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł aktualnie podejmowanego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.  Jego zasadniczym celem będzie pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego, lepszego zrozumienia symboliki i piękna sprawowanej liturgii, częstego uczestnictwa oraz usunięcie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co ją zakłóca. – możemy odczytać w zatwierdzonym przez Biskupa M. Milewskiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce.

W dokumencie odnajdziemy kilka bloków tematycznych. Pierwszy ukierunkowany na potrzebę umocnienia fundamentu wiary poprzez formację ale też zadania. Drugi ściśle łączy się i wskazuje zachowanie i pielęgnowanie miłości do Ojczyzny. Ostatni zaś skieruje nasze myśli i serca w przyszłość naszego Stowarzyszenia.

Na naszej www znajdziecie Państwo także propozycję Kalendarium. W jakiej części uda się do zrealizować pokaże czas i ciągle powstrzymująca nas w szerokiej pracy i spotkaniach panująca pandemia Covid-19.

 

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

[do pobrania – PDF]
KIERUNKI
KALENDARIUM