GDAŃSKA ROZPRAWA SĄDOWA W OBRONIE WIARY

8 maca, przed Sadem Rejonowym w Gdańsku odbyła się rozprawa sądowa przeciwko Adamowi Darskiemu „Nergalowi”. W związku z opublikowanym 3 lata temu obraźliwym filmem, jako prezes Akcji Katolickiej w Polsce zgłosiłam tę bulwersującą sprawę w imieniu własnym jak i członków Stowarzyszenia do prokuratury. Dzisiejsza rozprawa i złożone zeznania to element toczącego się śledztwa, na zakończenie którego zapewne przyjdzie jeszcze nam poczekać. Ufamy, że publiczne obrażanie ludzi wiary i szyderstwa ze świętych wizerunków znajdą sprawiedliwy kres, a przestrzeganie prawa będzie wymagane od wszystkich obywateli.

Trzeba zaznaczyć, że środowisko Akcji Katolickiej złożyło kilka pozwów w powyższej sprawie.

Urszula Furtak
prezes Akcji Katolickiej w Polsce