FORMACYJNE SPOTKANIE PREZESÓW POAK W JAROSŁAWIU

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY- RODZINA ULMOW  SAMARYTANIE Z MARKOWEJ FORMACYJNE SPOTKANIE PREZESÓW POAK  U MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI W JAROSŁAWIU

W wspomnienie św. Kazimierza 4 marca 2022r  do Matki Bożej Królowej Polski w Jarosławiu na jednio dniowe rekolekcje przybyli Prezesi z archiprezbiteratu: Jarosław, Łańcut i Przemyśl. Zebranych w świątyni powitał gospodarz spotkania ks. Proboszcz Krzysztof Szczygielski rozpoczął  modlitwą do Ducha Świętego – cieszę się, że AK ze swoim Asystentem ks. Prał. Józefem Niżnikiem w Pierwszą Sobotę Miesiąca gości wsłuchując się w Słowo Boże  pod opieką Maryi w naszej parafii, witam serdecznie wszystkich i życzę owocnej formacji duchowo – intelektualnej….Wierzę w Kościół Chrystusowy to przesłanie konferencji ks. Prał. Józefa Niżnika wygłoszonej  do zebranych wpisujące się w tegoroczne hasło duszpasterskie. Mówił między innymi formacja,  to źródło katechezy o sakramentach, które Jezus Chrystus dla naszego zbawienia i ku pomocy w pielgrzymce wiary pozostawił nam w Kościele. „Kto pragnie obecności Jezusa Chrystusa w życiu ludzkości, nie znajdzie jej wbrew Kościołowi, a jedynie w nim (Słowa ks. Ratzingera- Monachium 1970r) Postarajmy się wierzyć i rozumieć, że Kościół jest nam dany i zadany .Dany przez Jezusa Chrystusa, a zadany jako osobom, które przez chrzest i wykorzystanie charyzmatów i pozostałych Sakramentów wiary  będą go budowały i o nim świadczyły. Celem sakramentów jest  uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa a wreszcie oddawanie czci Bogu. Sakramenty wiarę zakładają, za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost , umacniają ją i wyrażają, udzielają łaski, ale ich sprawowanie usposabia  wiernych do przyjęcia owocnego  tej łaski, do oddania Bogu należnej czci i pełnienia miłości, dzięki Duchowi Świętemu.  Kościół jest święty świętością Boga i świętością Jego członków. Chrystus powołał Kościół  by nas zbawił oddając życie na Krzyżu za nasze grzechy. Chrystus jest Głową Kościoła a my Jego członkami….Kościół jest Święty bo w Nim jest Święty Jezus Chrystus są sakramenty , które prowadzą do świętości. Kościół jest Katolicki czyli powszechny bo obejmuje wszystkich ludzi, którzy przez chrzest stają się dziećmi Bożymi. Kościół jest Apostolski zbudowany na apostołach, 2000 lat głosi niezmienne Słowo Boże- Duch Święty rządzi Kościołem , który jest hierarchiczny zbudowany na św. Piotrze-Jego następcą jest Ojciec Święty-  Papież zakończony sukcesją czyli ciągłością święceń kapłańskich, Jeśli nie będzie księdza nie będzie Mszy Świętej ,Sakramentów, brak Kapłana zamyka drogę do Kościoła. AK ma modlić się za kapłanów , bo Kościół jest niszczony od środka jest atakowany w Polsce bo nie chce zaakceptować  aborcji ,autanazji,  małżeństw homoseksualnych, klonowania , invitro …Rewolucja masońska wymierzona jest w Kościół w rodzinę katolicką, która powinna uczyć wiary i nią żyć na co dzień…..w jakich sytuacjach działa szatan w nas?: *  Żebyśmy przeciw stawili się Chrystusowi – Jestem wierzący a nie praktykujący- Kocham Boga ale miłości Mu nie muszę dać- wiara bez uczynków jest martwa. *Nie chodzę do Kościoła bo nie mam potrzeby, wierze w Boga, ale nie chodzę na MŚ- idę do Kościoła bo tam jest Jezus, Msza Święta jest drogą do nieba…*Modlić się można wszędzie – modlitwa wspólnotowa w kościele jest tym ,że modlimy się za siebie nawzajem, kto ma więcej łaski wyprasza łaskę dla innych….*Nie chodzę  na Mszę Świętą bo ludzie, którzy tego nie robią nie są gorsi – trzeba wyrabiać w sobie pokorę, powołanie do AK  to nie wyróżnienie ale łaska , Bóg chce nam pomóc się zbawić….*Wiara to jest moja sprawa osobista – nie ma wiary osobistej masz czynić to co Bóg nakazuje.   

      Następnie adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym  Sakramencie i modliliśmy się  rozważając Tajemnice Bolesne  Różańca Świętego za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli – Patrona AK w naszej Archidiecezji w intencji kapłanów  pokoju na świecie zwłaszcza na Ukrainie, rodzin ,AK i  Ojczyzny.  Centrum spotkania była Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Pral. Andrzeja Surowca Archprezbitera Jarosławskiego , Ks. Prał Józefa Niżnika , Ks. Proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego. Homilie wygłosił Ks. Prał Józef Niżnik wskazał miedzy innymi na Św. Kazimierza i Jego drogę do świętości , który postawił na kult Eucharystyczny i Maryje. Był konsekwentny i miłosierny…taką drogę wybrał też Św. Andrzej Bobola. My mamy zapatrzyć się w Chrystusa : *Czytać codziennie Pismo Święte dawać świadectwo w rodzinie i tym żyć…Modlić się w rodzinie i indywidualnie – Rozmawiać z Panem Bogiem , czyniąc rachunek sumienia.  Najbardziej potrzebna jest Łaska Boża , którą znajdujemy w świątyni- trzeba jak najwięcej brać udział w pełni we Mszy Świętej, która jednoczy z Bogiem z Panem Jezusem, daje nowe życie , jednoczy nas  w Kościele, uczy ubóstwa, oczyszcza z grzechu , i grzechu śmiertelnego, jest pocieszeniem ,jest pojednaniem jest Centralnym punktem naszego życia. Prezesi AK powinni uczestniczyć w ustawicznej formacji dzielić się nią z innymi służyć Bogu w jedności z hierarchią – Nie ma spotkania POAK bez Kapłana. Jako Prezes mam się trzymać Boga, troszczyć o potrzebujących , zagubionych, mamy służyć .Następnie udaliśmy się do Kaplicy Matki Bozej Fatimskiej w Górnym Koście gdzie spożyliśmy smacznie przygotowany posiłek przez pracowników z parafii. Po agapie wysłuchaliśmy prezentacji-medialnej przygotowanej przez Ks. dr Witolda Burdę postulatora procesu beatyfikacyjnego „Rodzina Ulmów –  Swiadkowie Chrystusa WIKTORIA I JÓZEF ULMOWIE – SAMARYTANIE Z MARKOWEJ  ukrywali w rodzinie żydow prześladowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej..  Nocą z 23 na 24 marca 1944 r. do Markowej przyjechało 5 żandarmów i od 4 do 6 granatowych policjantów. Grupą dowodził szef łańcuckiej żandarmerii, porucznik Eilert Dieken.

Podczas snu zastrzelono trójkę Żydów, wkrótce zastrzelono pozostałych. Przed dom wyprowadzono Józefa Ulmę oraz jego ciężarną żonę Wiktorię. Następnie po naradzie z podwładnymi Dieken rozkazał również rozstrzelać dzieci. W kilka chwil zamordowano 17 osób – w tym rodzące się dziecko. Ten dramat ludzki ukazuje jak oni kochali Boga – oddali życie za bliźnich.  Wykład przygotowany profesjonalnie merytorycznie wniósł  bogatą informacje o Rodzinie  Ulmów i pozwolił na podjęcie osobistych zadań i uczestnictwa w tej niezwykłej uroczystości  beatyfikacyjnej zaplanowanej na 10 września 2023r w Markowej, Spotkanie zakończono Koronką do Miłosierdzia Bożego i Błogosławieństwem ks. dr Witolda. W spotkaniu uczestniczyli Prezes KIAK Kazimierz Kryla i Prezes DIAK Danuta Figiela oraz członkowie Zarządu Łucja Podbilska ,  Stanisław Mrugała , Mariusz Walter , Cecylia Baran  .

Słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za archiprezbiterat Jaroslaw Za tak wspaniałą ucztę Duchową  za Mszę Św.   Wygłoszone konferencje,   ks. Prał .Józefa Niżnika Za wszelkie dobro wyświadczone  na wiele sposobów nam i naszym  rodzinom Kościołowi lokalnemu i Powszechnemu składamy „Stokrotne Bóg zapłać”. Dziękujemy ks. Archiprezbiteratowi Jarosławskiemu prałatowi Andrzejowi Surowcowi, który przewodniczył Eucharystii serdeczne Bóg zapłać. Ks.  Proboszczowi Krzysztofowi, że przyjął nas z otwartym sercem dołożył wielu starań nie szczędząc zdrowia by to spotkanie przebiegło w atmosferze Rodziny Nazaretańskiej bo gospodynią jest tu Matka Jezusa i nasza, tu czujemy się zawsze jak w domu Rodzinnym modlitwa, miłe słowo ,uśmiech i ta staropolska gościnność, Czcigodny ks. Serdeczne Bóg zapłać.  Serdeczne Bóg zapłać ks. dr Witoldowi Burda za wykład ukazujący na przykładzie Ulmów jak życ żeby zasłużyć na niebo. Bóg zapłać siostrom zakonnym,  organiście, osobom przygotowującym posiłek i miejsce spotkania Bóg zapłać wszystkim za wszystko Panu Prezesowi Bogdanowi z POAK Pani Jasi Odpowiedzialnej za dekanat Jarosław II za pomoc materialną, wszystkim  za oprawę liturgiczną MŚ oraz za wspólną modlitwę, serdeczne  Bóg zapłać  i Szczęść Boże      

Bogu niech  będą dzięki

Odpowiedzialna za  archiprezbiterat Jaroslaw 

Cecylia Baran