ACHILLES RATTI – PAPIEŻ PIUS XI

6 lutego 2022 roku mija 100 lat od konklawe, podczas którego kard. Achilles Ratti został wybrany na papieża i przyjął imię Pius XI. Jednak zanim Achilles Ratti został Papieżem Opatrzność Boża związała jego życie z naszą Ojczyzną w bardzo trudnym okresie jej historii. Dnia 25 kwietnia 1918 roku monsinior Achilles Ratti został mianowany przez papieża Benedykta XV wizytatorem na ziemie polskie i litewskie. W kilka miesięcy później, kiedy Polska odzyskała niepodległość został nuncjuszem apostolskim w Polsce. Do Warszawy przybył w pierwszych dniach czerwca 1918 roku, w święto Bożego Ciała i wziął udział w Warszawskiej procesji. Mówił, że „przyniósł Polakom Chrystusa w rękach”.

Swoją misję dyplomatyczną na polskiej ziemi rozpoczął od pielgrzymki na Jasną Górę.  Kiedy po zakończeniu tej misji wracał do Rzymu, polscy biskupi w dowód wdzięczności za życzliwość dla Polski i Polaków ofiarowali mu kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz ten umieścił w kaplicy letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo gdzie jest do dziś.

Pobyt Achillesa Rattiego w Polsce przypadł na trudne czasy. Nie opuścił Warszawy w 1920 roku w  momencie zagrożenia ze strony wojsk bolszewickich. Tym zaskarbił sobie ogromny szacunek i uznanie ze strony Polaków. Polacy w dowód wdzięczności dedykowali mu medal wybity przez Mennicę Polską w 1930 roku – w 10 rocznicę Cudu nad Wisłą – z następującym napisem: OJCIEC ŚWIĘTY PIUS XI W 1920 ROKU NIE OPUŚCIŁ WARSZAWY.

4 czerwca 1921 roku Ratti wyjechał z Warszawy żegnany uroczyście przez władze państwowe i przez warszawiaków. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski uhonorował go najwyższym z polskich odznaczeń – wielką wstęgą ORŁA BIAŁEGO.

W 1922 roku podczas konklawe Achilles Ratti został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Pius XI. Uważany jest za papieża Akcji Katolickiej, której struktury stworzył i zadbał o rozwój stowarzyszenia we Włoszech, ale też w innych państwach Europy i Ameryki. Swoją życzliwość dla naszej Ojczyzny okazywał również będą papieżem. Cieszył się, kiedy w 1930 roku została powołana w Polsce Akcja Katolicka i wspierał duchowo rozwój stowarzyszenia. Opracowany Statut, jako jedyny, obok włoskiego, został zatwierdzony najwyższym autorytetem Piusa XI w dniu 27 listopada 1930 roku. Z woli papieża współpraca świeckich z duchownymi w sprawach religijno-społecznych nabrała innego niż dotychczas charakteru.  Akcja Katolicka skutecznie się rozwijała dając dowody swego przywiązania do Kościoła.

Dla całego Kościoła wielkim wydarzeniem była bulla Auspicantibus nobis, w której Ojciec Święty z okazji 50-lecia swego kapłaństwa ogłosił powszechny jubileusz.

Kardynał Aleksander Kakowski związany z Ojcem Świętym szczególnymi więzami przyjaźni jako jego konsekrator, wydał w styczniu 1929 roku orędzie do duchowieństwa i wiernych, w którym ogłosił między innymi, że dla upamiętnienia jubileuszu Ojca Świętego powziął zamiar wspólnie z kapitułą wznieść w stolicy Dom Katolicki imienia Papieża Piusa XI – ROMA, gdzie mają się skupić organizacje życia katolickiego – przede wszystkim Akcji Katolickiej. W skromnym pomieszczeniu tegoż Domu, ocalałego z pożogi wojennej, mieści się obecnie siedziba Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Zawdzięczając papieżowi Piusowi XI tak wiele dobra i życzliwości dla Polski, ale też dla Akcji Katolickiej, w dniu 100 rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową, pamiętajmy o ufnej modlitwie.

W imieniu Zarządu KIAK

Elżbieta Olejnik