WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA W DUKLI

14 kwietnia 2018 roku w dukielskim Sanktuarium odbył się Wiosenny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu krośnieńskiego. Nasze spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził o. Gwardian Tacjan Mróz. W czasie tej modlitwy, zawierzaliśmy Chrystusowi nasze osobiste troski i sprawy Akcji Katolickiej. Następnie ks. prał. Józef Niżnik wygłosił konferencję, której wiodącym tematem był Patriotyzm i Ojczyzna. Zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaka spoczywa Akcji Katolickiej w promowaniu właściwych postaw patriotycznych i gorliwości chrześcijańskiej. Przytoczył również wiele przykładów z życia św. Andrzeja Boboli, które świadczyły o jego zatroskaniu o naszą Ojczyznę, a także ukazywały wstawienniczą opiekę w czasach współczesnych. W przerwie o. Kalikst inicjator i organizator Marszów dla Życia i Rodziny zaprosił wszystkich uczestników spotkania na w/w marsz, który odbędzie się w Dukli w dniu 3 czerwca 2018 roku.

Kulminacyjnym punktem była uroczysta Msza św. sprawowana w obecności wielu kapłanów w intencji Akcji Katolickiej.  Eucharystii przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik, jak również wygłosił Słowo Boże, którego myślą przewodnią była postawa Zmartwychwstałego Chrystusa oraz  4  postulaty na temat, jak głosić Jego naukę własnym życiem, aby spotkać się z Nim w wieczności. Na koniec powierzyliśmy wszystkie nasze sprawy św. Janowi z Dukli –  patronowi dukielskiego Sanktuarium. Wszystkim, którzy przygotowali i uczestniczyli w tym świętym czasie Dnia Skupienia, a szczególnie kapłanom z ks. Asystentem Józefem Niżnikiem oraz gospodarzem o. Tacjanem Mrozem składam serdeczne Bóg Zapłać.

 

odpowiedzialna za dekanat Dukla

Bożena Szydło