SPRAWOZDANIE ZA 2022

KOCHANI!

W tym roku składamy sprawozdania trochę inaczej niż zwykle.

Proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ilu członków zwyczajnych, wspierających i kandydatów liczy Parafialny Oddział?
  2. Ile spotkań odbyło się do listopada 2022 roku z listopadem włącznie i w ilu uczestniczył Ksiądz Asystent?
  3. Proszę wymienić 3 najważniejsze inicjatywy podjęte przez stowarzyszenie.
  4. Proszę podać jedną propozycję działania Akcji na szczeblu diecezji w roku 2023.
  5. Czy potrzebne są Dni Skupienia dla wszystkich członków? Jeśli tak, proszę zaproponować ich formę.
  6. Czy zostały odprowadzone składki członkowskie?

Odpowiedzi na pytania proszę przygotować w następujących terminach:

  • parafialne – do końca listopada
  • dekanalne – jako zbiorówka parafialnych do 6 grudnia
  • archiprezbiteralne – jako zbiorówka dekanalnych do 12 grudnia.

Sprawozdania z POAK w formie pisemnej proszę przywieźć 14 stycznia 2023 roku na spotkanie Rady do Haczowa, zgodnie z poprzednią formą podpisane przez Księdza Asystenta i Prezesa.

Dane do zbiorowych sprawozdań na szczeblu dekanatu przekazujemy do odpowiedzialnych za pracę w dekanatach, zaś na szczeblu archiprezbiteratu do odpowiedzialnych za pracę w archiprezbiteratach (adresy do odpowiedzialnych za archiprezbiteraty https://akprzemyska.pl/odpowiedzialni-za-prace-w-archiprezbiteratach/).

Sprawozdania z archiprezbiteratów wysyłamy e-mailowo na adres: prezes@akprzemyska.pl

Życzę asystencji Ducha Świętego!

Danuta Figiela