SPOTKANIE OPŁATKOWE W TARGOWISKACH

W niedzielę 5 stycznia 2020 r. w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Targowiskach zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej dekanatu Miejsce Piastowe. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, modlitwą, Litanią do Dzieciątka Jezus i Mszą Świętą odprawioną przez ks. dziekana Tadeusza Dudzika, proboszcza parafii w Targowiskach. Po zakończonej Mszy Świętej dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Ludowym w Targowiskach. Pani Renata Kociuba – Prezes POAK w Targowiskach powitała Asystentów POAK: ks. Tadeusza Dudzika, ks. Ryszarda Królickiego, proboszcza z parafii Lubatowa, ks. Jana Nigborowicza, proboszcza parafii Wrocanka, Prezesów, Członków Akcji Katolickiej. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli misterium jasełkowe i wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Targowiskach, pod opieką ks. Łukasza Wilka, wikariusza parafii w Targowiskach i p. Leszka Konrada nauczyciela muzyki SP w Targowiskach. Wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem, spożyli poczęstunek przygotowany przez gospodarzy spotkania i odbyło się wspólne kolędowanie. 

Mariola Frydrych

Odpowiedzialna za Dekanat Miejsce Piastowe