SPOTKANIE FORMACYJNE W STRACHOCINIE

29 sierpnia w Strachocinie odbyło się spotkanie Zarządu DIAK oraz odpowiedzialnych za pracę w dekanacie. Spotkanie rozpoczęło się od prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejnym punktem była Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny.

Na zakończenie pani Danuta Figiela Prezes Zarządu DIAK przybliżyła bieżące sprawy akcji katolickiej.