RÓŻANIEC DO GRANIC W KOMAŃCZY

7 października br. około tysiąca osób przybyło do Komańczy aby uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do Granic” w tym duża grupa członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu sanockiego.
Akcja rozpoczęła się od wspólnej modlitwy Eucharystycznej, w czasie której Słowo Boże wygłosił ks. Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterski.

Następnie przed Najświętszym Sakramentem czuwaliśmy na modlitwie. Po przerwie na posiłek, który przygotowali parafianie i mieszkańcy Komańczy, o godz. 14 zaczęliśmy modlić na różańcu odmawiając cztery części, idąc do cerkwi greckokatolickiej, a następnie do cerkwi prawosławnej, gdzie zakończyło się spotkanie modlitewne.