AKCJA KATOLICKA BUDUJE KOŚCIÓŁ W EKWADORZE

We wtorek (18 lipca br.) przekazaliśmy kolejną transzę pieniędzy na budowę kościoła w Ekwadorze.   

Dotarły do nas kolejne zdjęcia, które pokazują postęp w pracach przy budowie kościoła w Ekwadorze. Postęp w pracach jest możliwy dzięki zaangażowaniu Członków Akcji Katolickiej naszej archidiecezji.

Liczymy na dalsze wsparcie Członków Akcji Katolickiej, ale także na ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć tak cenną inicjatywę, budowę kościoła w Ekwadorze.

    Wpłaty od POAK można przekazywać do odpowiedzialnych za pracę w dekanatach i archiprezbiteratach lub dokonywać na nasze konto z dopiskiem „Kościół w Ekwadorze”.

49 124017761111000019380270
BANK PEKAO S.A. II O. Przemyśl