PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO STRACHOCINY

11 października – to Dzień Papieski, ale w tym dniu ks. bp Stanisław Jamrozek poświęcił rozbudowaną kaplicę na Bobolówce i nowe figury, a Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej przybyła z pielgrzymką do swego Patrona. Licznie zgromadzeni czciciele św. Andrzeja odśpiewali dziękczynne Te Deum za dzieło powstałe na Bobolówce. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło tygodniową modlitwę za Ojczyznę i ustanie epidemii.