PARAFIA MIĘKISZ STARY CZCI 100. ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH

„Maryjo, śliczna Pani,
Matko Boga i ludzi na ziemi.
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron”

Nabożeństwo Fatimskie jest szczególną formą odpowiedzi na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. W naszej parafii, już od dwudziestu jeden lat, Czciciele Matki Bożej Fatimskiej gromadzą się w kościele filialnym w Charytanach. Nabożeństwa rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 18.00. Eucharystii przewodzi proboszcz parafii ks. Czesław Grzebień. Po mszy, wierni z parafii i okolicy, modląc się pieśniami ku czci Maryi, wyruszają z procesją do kapliczki z figurą Matki Bożej Fatimskiej, znajdującą się w charytańskim lesie Dąbrowa (ok. 1,2 km od kościoła). Tam odmawiany jest Różaniec Fatimski niesiony w procesji przez dzieci a każdą jego dziesiątkę prowadzi inna osoba.
W sobotę 13 maja 2017 r. Nabożeństwo Fatimskie w Charytanach rozpoczęło się o godz. 17.30 i miało wyjątkowy charakter. Aby wspólnie oddać cześć Maryi, POAK w Miękiszu Starym i schola liturgiczna z kościoła w Charytanach, przygotowali program artystyczny przywołujący historię i przesłanie objawień fatimskich. Następnie Mszy Świętej przewodniczył proboszcz, który w homilii wspominając główne treści objawień przypomniał wezwanie Maryi: „Odmawiajcie różaniec!” I zachęcał do praktykowania pięciu pierwszych sobót.  Po zakończeniu Mszy Świętej, pomimo ulewnego deszczu, wierni udali się do kapliczki. Po wspólnej modlitwie wszyscy powrócili do kościoła, gdzie miało miejsce zakończenie nabożeństwa.
„Bóg zapłać” wszystkim tak licznie przybyłym, którzy w ten wieczór uczestniczyli w Nabożeństwie Fatimskim w Charytanach.

 

PREZES POAK
Wanda Bałtowska