MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY W DUKLI

14 maja 2017 r. miał miejsce w Dukli II Marsz dla życia i rodziny. Wydarzenie to rozpoczęło się o godz. 15:00 Eucharystią sprawowaną w Sanktuarium św. Jana z Dukli, której przewodniczył O.Eugeniusz Kaczor, wikariusz parafii. Słowo Boże wygłosił O.Kalikst Piotrowski, w którym zgodnie z mottem tegorocznego marszu Czas na rodzinę mówił o powołaniu rodziny do świętości i jej niezastąpionej roli w kształtowaniu świadomości ochrony wartości życia ludzkiego.
Po Mszy św., wyruszyła ok.150-osobowa kolumna marszu trasą prowadzącą przez główne ulice miasta aż na Rynek dukielski. Tutaj też specjalnie zaproszeni goście podzielili się z uczestnikami marszu swoim doświadczeniem działalności pro-life. Swoje świadectwa wygłosili: p. Jacek Kotula – czołowy działacz pro-life z Rzeszowa, p. Agata Rejman – położna oraz wielodzietna rodzina z Sokołowa Małopolskiego podkreślająca, iż każde życie ludzkie ma nieskończoną wartość, nadaną przez Boga Stwórcę.

Organizacja marszu byłaby niemożliwa bez zaangażowania i bezinteresownej pomocy ze strony: grupy Stop Aborcji z Rzeszowa, Akcji Katolickiej, KSM – Dukla, grupy Evangelium Vitae, dyrekcji i młodzieży z Gimnazjum z Jasionki, wielu ludzi szlachetnego serca i dobrej woli oraz przychylności władz lokalnych.

Warto nadmienić o bardzo dobrej współpracy Akcji Katolickiej z grupą Evangelium Vitae funkcjonujących przy parafii św. Jana z Dukli. Wyraża się ona nie tylko w pomocy w organizacji marszu, ale także we włączeniu się w modlitewne dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą, jak również dużym wsparciem dla działań mających na celu promocję ochrony wartości życia ludzkiego.

Wielkie Wam Bóg zapłać. I do zobaczenia za rok…!

fr. Kalikst Marcin Piotrowski