OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Tegoroczne spotkanie z Matką Bożą, tak jak już wcześniej informowano, odbędzie się tylko w piątek 19 czerwca 2020 roku. W tym wyjątkowym pielgrzymowaniu, któremu towarzyszyć będzie hasło „Totus Tuus Maryjo”, weźmie udział zgłoszona już reprezentacja Akcji Katolickiej z wielu stron Polski.

W tle ciągle aktywnego koronawirusa, spotkanie nasze będziemy przeżywać zachowując wszelkie wskazania niezbędnej ostrożności. Dlatego też prosimy, aby każdy posiadał maseczkę i starał się zachować odpowiedni dystans.

Mszy Św. o godz. 20.00 przewodniczyć będzie Biskup Mirosław Milewski – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, który też poprowadzi rozważanie w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Aby nasze spotkanie z Matką Bożą uczynić pełniejszym zapraszam Wszystkich członków Akcji Katolickiej w Polsce, naszych przyjaciół i sympatyków a nade wszystko naszych Księży Asystentów do łączności duchowej i wspólnej modlitwy poprzez łącza telewizyjne.

Ponadto Szanownych Państwa Prezesów i Księży Asystentów, blisko 2 000 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w całej Polsce, kolejnego dnia w sobotę 20 czerwca, zachęcamy w miarę możliwości do zorganizowania w parafialnych świątyniach modlitewnego skupienia dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Mszę Św. zachęcamy dopełnić Aktem zawierzenia Matce Bożej oraz modlitwą za Ojczyznę i wybór najlepszego prezydenta dla Polski.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Zarządu KIAK

Urszula Furtak

Program pielgrzymki:

Piątek, 19 czerwca 2020 r.

17.30 obiadokolacja w Domu Pielgrzyma (wg złożonych zamówień)

19.00 zawiązanie wspólnoty na dziedzińcu przed kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:

– złożenie kwiatów pod epitafium Św. Jana Pawła II
– wspólna modlitwa do Świętego Patrona Akcji Katolickiej w Polsce
– przejście do kaplicy, osobista modlitwa i przygotowanie do Mszy św.

20.00 Msza św. z Aktem zawierzenia MB Częstochowskiej – transmisja TVP3 oraz Jasna Góra

– po Mszy Św. wręczenie medalu „Za dzieło apostolstwa”

21.00 Apel Jasnogórski – transmisja TV Trwam