LIST OTWARTY DO SAMORZĄDÓW

Troska o wspólnotę i rodzinę

 

List otwarty do samorządów

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej powierza samorządowi terytorialnemu zadanie zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej. Samorząd terytorialny jako wspólnota mieszkańców gminy, powiatu czy województwa ma prawo do wyrażania swoich poglądów.

Z uznaniem zauważamy, że wiele samorządów, zwłaszcza w naszym województwie, podejmowało uchwały, w których z troską wypowiadało się za ochroną wartości podstawowych dla funkcjonowania społeczności: małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci w przywiązaniu do tradycji. Stanowiska te były nie tylko wyrazem woli radnych, ale także  wykonaniem obowiązków nałożonych na samorządy przez przepisy ustawowe – zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym między innymi wspierania rodziny.

Politycy w wypowiedziach publicznych odwołują się do postawy i nauczania Jana Pawła II, nazywanego także Papieżem Rodziny. Przypomnijmy, że traktował On rodzinę jako wspólnotę życia i miłości, której podstawowym i najbardziej pierwotnym zadaniem jest wychowanie młodego pokolenia. Rodzina jest — zdaniem Jana Pawła II — pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym; jest przede wszystkim sanktuarium życia. Ojciec Święty zwracał uwagę na fakt, że rodzina stanowi podstawową komórkę społeczeństwa, kolebkę cywilizacji, fundament społeczeństwa.

Z niepokojem przyjmujemy docierające informacje o naciskach na władze samorządowe do zmiany podejmowanych uchwał, oświadczeń i apeli w sprawie ochrony wartości i sprzeciwie przeciwko ideologii zagrażających rodzinie. Uruchomiono wszelkie mechanizmy propagandy, aby pokazać rzekome ograniczanie praw niektórych środowisk. Wpływowe środowiska liberalne podjęły także szeroko zakrojoną akcję w wymiarze międzynarodowym, aby ukazać naszych samorządowców w złym świetle. Dodatkową „zachętą” do wycofywania się z wcześniej przyjętych przez samorządy stanowisk ma być uniknięcie przeszkód do pozyskiwania środków unijnych.

Czy wartości można zamienić na pieniądze? Czy to nie będą judaszowe srebrniki?

 

Apelujemy do samorządowców o rzeczywistą troskę o dobro wspólne. Niech wartości, w których sami wyrośliśmy będą przekazywane także kolejnym pokoleniom.

 

Przemyśl, 25 maja 2021 r.

 

w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Danuta Figiela, Prezes