CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Radio FARA zaprasza w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (tj.22.05.br) do wspólnej modlitwy z Jarosławskiego Opactwa na całonoczne czuwanie, w których będziemy wołać o Ducha Świętego, modląc się w przekazanych intencjach od radiosłuchaczy, które można pisać na nr 664079997 (nr do studia Radio FARA.

O 21 z Maryją zgromadzeni w Wieczerniku – Apel Jasnogórski i nabożeństwo majowe.

21:30 Eucharystia Wigilii Zesłania Ducha Świętego z rozbudowaną Liturgią Słowa.

Po Eucharystii dalszy ciąg modlitwy – wołanie o Ducha Świętego, modlitwa wstawiennicza, medytacja, adoracja. To wszystko zwieńczy Msza św. ofiarowana w Waszych intencjach.

Całe czuwanie będzie transmitowane przez Radio FARA.