APEL O WSPARCIE PRASY KATOLICKIEJ

Zarząd Akcji Katolickiej w Polsce, w tym trudnym czasie i ponoszeniu wielu wyrzeczeń związanych z powstrzymaniem epidemii koronawirusa zachęca Państwa do wsparcia prasy katolickiej. Podejmijmy wspólny wysiłek by nadal mogła wypełniać apostolską misję, która z pewnością przyczyni się do podniesienia ducha i sił witalnych w narodzie.

Kościół, który podejmuje wiele inicjatyw wspierających walkę z pandemią, ale też w ścisły sposób stosuje się do zaleceń polskiego rządu. Stan ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach odbił się nie tylko na kondycji finansowej parafii, która utrzymywana jest z datków wiernych, ale również na wydawcach prasy katolickiej, która jest dystrybuowana w świątyniach.

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej! Miejmy świadomość, że dzisiejsza rzeczywistość wymaga większego zaangażowania na polu ewangelizacji. W obecnych czasach, jak uczył nas św. Maksymilian Maria Kolbe, nakaz misyjny „Idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody” (por. Mt 28, 19-20), rozpatrywać należy z różnej perspektywy przepowiadania ewangelicznego. Jednym z nich jest katolicka prasa. Warto uświadomić sobie, że w dobie koronawirusa wydawcy prasy katolickiej stanęli wobec faktu braku możliwości dotarcia do swoich wiernych z przekazem ewangelicznym i nauką społeczną Kościoła. Taki stan rzeczy wpływa również na kondycję finansową niezależnych mediów katolickich, które w dobie ograniczeń ponoszą kolosalne straty. Nie pozwólmy, aby trzeba było zwalniać z pracy w tych cennych dla nas wydawnictwach a nawet zamknąć katolickie redakcje!

Z poszanowaniem standardów bezpieczeństwa zdrowotnego możemy zadbać o prenumeratę prasy katolickiej. Najlepiej z opcją dostawy do skrzynki pocztowej. Wraz z zakupami dla pozostających w domach dołączmy numer prasy katolickiej.

W adhortacji apostolskiej „Christus vivit” papież Franciszek przypomniał nam, że „świat cyfrowy jest wymiarem uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i aktywnej postawy obywatelskiej” (CHV,87). Zachęcamy też Państwa do wejścia w przestrzeń „świata cyfrowego” i zamówienia prenumeraty elektronicznej na stronach redakcji. W dobie rozwoju mediów społecznościowych niezwykle prędko zalewają nas fake newsy. Elektroniczny dostęp do prasy katolickiej szybko i sprawnie nie tylko ułatwi nam właściwe rozumienie zmieniającej się w szybkim tempie rzeczywistości społeczno-politycznej i pobudzi do aktywnej postawy obywatelskiej, ale będzie wyrazem wdzięczności i wsparcia dla wydawców, którzy przez szereg lat w przestrzeni społecznej bronili i promowali wartości katolickie.

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce