WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU ŁAŃCUCKIEGO

7 kwietnia br., w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrówkach koło Łańcuta, miał miejsce dzień skupienia Akcji Katolickiej archiprezbiteratu łańcuckiego. Nasze spotkanie, w przededniu Niedzieli Miłosierdzia rozpoczęło się Nowenną i osobistą adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie  ks. Prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję o Ojczyźnie, o zagrożeniach i wskazał jaka powinna być postawa wobec niej odpowiedzialnych chrześcijan i patriotów, szczególnie członków Akcji Katolickiej. Przytoczył też wiele przykładów z życiorysu św. Andrzej Boboli, świadczących o Jego zatroskaniu, opiece i wstawiennictwie za naszą Ojczyzną. Nikt za nas Polaków, nie podejmie wysiłku na rzecz dobra Polski, musimy to uczynić sami, szczególnie modląc się w jej intencji, bronić jej dobrego imienia i chrzescijańskich korzeni. Msza Święta sprawowana przez wielu obecnych kapłanów, w intencji Akcji Katolickiej, była kulminacyjnym punktem dnia skupienia. W jej trakcie ks. Józef Niżnik wygłosił kazanie, o Chrystusie Zmartwychwstałym, którego mamy głosić własnym życiem, tak aby spotkać się z Nim po naszej doczesnej drodze. Na koniec zawierzono Akcję Katolicką Matce Bożej Królowej Serc Naszych przed Jej cudownym wizerunkiem, który znajduje się w dąbrowskim kościele. Wszystkim, którzy przygotowywali i uczestniczyli w tym świętym czasie dnia skupienia, a szczególnie kapłanom z ks. Asystentem Józefem Niżnikiem, oraz gospodarzem ks. Czesławem Prucnalem i prezesem DIAK Panią Danutą Figiela składam serdeczne Bóg zapłać.

Kamil Chmiel

Odpowiedzialny za dekanat Łańcut II