UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Chrystus wodzem,

Chrystus Królem,

Chrystus władcą nam…

 

Kochani!

Z wielką radością pragnę zaprosić Was na coroczną pielgrzymkę Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, która w tym roku będzie równocześnie dziękczynieniem za beatyfikację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Pielgrzymka odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 XI 2021 roku w przeddzień patronalnego święta Chrystusa Króla.

Na trudne czasy Pan Bóg daje ludziom wierzącym wzorce do naśladowania cnót, które cechowały świętych i błogosławionych w ich drodze do własnej świętości. Wszyscy jesteśmy do niej powołani.

Niech naszym wielkim pragnieniem stanie się uświęcanie siebie i innych poprzez świadectwo wiary we wspólnocie, do której nas Pan powołał.

Tegoroczna pielgrzymka rozpocznie się o godzinie 10.00 w katedrze przemyskiej.

Wysłuchamy referatu dr hab. Mieczysława Ryby prof. KUL, a najważniejszą jej częścią będzie nasze pełne uczestnictwo we Mszy świętej, która rozpocznie się o godz. 11.30.

Za tyle chcemy we wspólnocie Akcji Katolickiej Panu Bogu dziękować, za tyle przepraszać i o tak wiele prosić.

Niech nie zniechęci nas żadna przeszkoda, byśmy razem stanęli przed obliczem Matki Bożej Jackowej i prosili Ją o przemożne wstawiennictwo.

Ufając, że Pan Bóg pozwoli nam spotkać się z Nim i ze sobą nawzajem przypominam, że do wspólnego świętowania przygotowujemy się przez odmawianie nowenny do naszego wielkiego Patrona Świętego Andrzeja Boboli.

 

Króluj nam Chryste!

Danuta Figiela