25 MARCA DNIEM MODLITWY O POKÓJ NA UKRAINIE

W piątek, 25 marca 2002 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym samym czasie, tego samego aktu dokona w Fatimie kard. Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

Wyrażając solidarność z narodem ukraińskim, nie ustając w pomocy świadczonej na rzecz uchodźców przybywających do naszej Ojczyzny, a także włączając się w papieską inicjatywę, zachęcam wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych naszej Archidiecezji do włączenia się w tym dniu w modlitewne trwanie przed Jezusem Eucharystycznym i odmówienia części różańca świętego w intencji pokoju na Ukrainie, polecając także ofiary tragicznej wojny i ich rodziny.

Osobistą i wspólnotowa modlitwą otoczmy również wszystkich uchodźców, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, służby medyczne i mundurowe, instytucje administracji publicznej oraz darczyńców, tak hojnie odpowiadających na potrzeby przybywających do naszego kraju braci i sióstr z Ukrainy.

Księży Proboszczów proszę, aby w ogłoszeniach duszpasterskich poinformowali wiernych o porządku zaplanowanego nabożeństwa.

Zachęcajmy się nawzajem do czynów miłości, ofiarnej pomocy i modlitewnego wsparcia świadczonego na rzecz mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.

Z pasterskim błogosławieństwem,
✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski