ZNÓW ROZBRZMIAŁA KOLĘDA NA ROKIETNICKIEJ ZIEMI

?Stała się nam dziś nowina razu pewnego,

porodziła Panna Syna, Króla Wielkiego…?

(fragment rokietnickiej pastorałki)

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy zorganizował Ad majorem Dei gloriam VII edycję Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek pt. ?Hej kolęda, kolęda…?. Festiwal ma formułę konkursu poprzez który propagujemy wartości chrześcijańskie i narodowe, kultywujemy tradycje bożonarodzeniowe, oraz staramy się integrować mieszkańców Gminy Rokietnica.

Honorowy patronat nad festiwalem sprawował nasz Parafialny Asystent Akcji Katolickiej ksiądz Dziekan Jacek Chochołek. Fundatorami nagród byli: Wójt i Rada Gminy Rokietnica.

Cieszymy się niezmiernie, że nasz festiwal budzi tak wielkie zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W bieżącym roku przyjęto 82 zgłoszenia. W eliminacjach do finału zmagało się 69 uczestników.

W dniu 4 stycznia 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy odbyły się eliminacje do finału VII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek pt. ?Hej kolęda, kolęda…? podczas których Jury wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

SOLIŚCI

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 5-6 lat:

I miejsce ? Wiktoria Sykała SP Rokietnica Wola

II miejsce ?Amelia Strzelec SP Rokietnica Wola

III miejsce ? Marlena Bąk  SP Rokietnica Wola ?Kompetentne Przedszkolaki?

 

W kategorii wiekowej dzieci w wieku 7-9 lat

I miejsce ?Filip Koniuszy SP Rokietnica Wola

II miejsce ? Zofia Stefanowska SP Rokietnica Wola

III miejsce ? Oliwia Dominik SP Rokietnica Wola

wyróżnienie ? Marcelina Nerka SP Rokietnica Wola

w kategorii duety:

I miejsce  – duet ANIOŁKI w składzie Oliwia Kowalska i  Zofia Stefanowska SP Rokietnica Wola

I miejsce ? kwartet ANIOŁECZKI w składzie: Emilia Buksa, Sara Napora, Maja Szkoła, Faustyna Mochoń  SP Tuligłowy

 

W kategorii uczniowie klas IV ? VI

SOLIŚCI

I miejsce –     Natalia Kaszuba SP Rokietnica

II miejsce ?    Wiktoria Wańkowicz

III miejsce ?   Julia Janduła

wyróżnienie ? Oliwia Flejszar SP Rokietnica, Andżelika Salamon SP Czelatyce

DUETY:

I miejsce – duet w składzie Jakub i Sylwester Godzień SP Rokietnica

II miejsce ? duet  w składzie Martyna Kozior i Kamila Kapłon SP Rokietnica

ZESPOŁY:

I miejsce ? Zespół GWIAZDECZKI SP Tuligłowy

 

W kategorii młodzież od 14 do 18 lat

SOLIŚCI

I miejsce ? Paulina Ciurko  SP Rokietnica

                    Wiktoria Roman SP Tuligłowy

II miejsce ? Natalia Matusz SP Rokietnica Wola

III miejsce ? Klaudia Janduła  SP Rokietnica Wola

wyróżnienie ? Martyna Niemczycka  SP Tuliglowy, Izabela Kosteczko SP Tapin, Ewa Baran SP Rokietnica

DUETY 

I miejsce ? duet w składzie: Aleksandra Wróbel i Amelia Wysocka

ZESPOŁY

I miejsce – Zespół  ?RAM? przy Parafii pw. św. Mikołaja  Biskupa i MB. Częstochowskiej w Rokietnicy

I miejsce Zespół ?SEBASTIAN I SPÓŁKA? SP Tuligłowy

II miejsce  – Zespół  ?MARYJKI?  przy Parafii pw. św. Mikołaja  Biskupa i MB Częstochowskiej w  Rokietnicy

w kategorii dorośli

I miejsce ? Kapela ROKIECIANKA pod kierownictwem p. Adama Potocznego

Poziom prezentacji  z roku na rok jest coraz wyższy. Świadczy o tym fakt, iż Komisja Konkursowa zakwalifikowała do finału wszystkich uczestników festiwalowych zmagań.  Dzieci, młodzież i dorośli  z terenu naszej gminy rozwijają swoje talenty artystyczne i kultywują tradycje bożonarodzeniowe poprzez śpiew kolęd.

W niedzielny wieczór 14 stycznia br.  w Świetlicy przy Urzędzie Gminy w Rokietnicy odbył się KONCERT NOWOROCZNY. Na nasz Koncert przybyli zaproszeni goście min. rokietnicki wikariusz ks. Grzegorz Hanus, wikariusz ks. Zbigniew Pajor z Tuligłowskiego Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei, przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Rokietnica p. Bożeną Gmyrek, Przewodniczącym  Rady Gminy Rokietnica p. Jerzym Kondratem i radnymi,  nauczyciele szkół z terenu Gminy Rokietnica, rodzice i opiekunowie uczestników Festiwalu oraz sympatycy rokietnickiej Akcji katolickiej i wierni z terenu naszej Gminy.

 Wszyscy laureaci zaprezentowali swoje talenty wokalne i muzyczne. Licznie  zgromadzona publiczność miała też okazję kolędować z Kapelą ROKIECIANKA. Po koncercie laureaci zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i pięknymi nagrodami rzeczowymi z rąk ks. Grzegorza i prezes rokietnickiej Akcji Katolickiej p. Marii. Podziękowania otrzymali również dyrektorzy szkół oraz nauczyciele min. p. Ewa Socha z SP Tuligłowy oraz księża wikariusze Ks. Witold Orzechowski i ks. Grzegorz Hanus. Najmłodsza laureatka festiwalowych zmagań pięcioletnia Marlena Bąk otrzymała nagrodę ufundowaną przez p. Bogumiłę i Adama Grymuzów.

Nad obsługą akustyczną naszego kolędowego przedsięwzięcia czuwali p. Paweł Kaszuba

i p. Adam Potoczny, którym za bezinteresowną pomoc składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Święty Augustyn mawiał, że ?kto śpiewa, ten dwa razy się modli?  dlatego Bogu niech będą dzięki, że dane nam było po raz kolejny uwielbić Zbawiciela Pana poprzez śpiew  polskich kolęd i pastorałek.

 

                                                               Podnieś rączkę Boże Dziecię

                                                              błogosław Ojczyznę miłą,

                                                            w dobrych radach , w dobrym bycie,

                                                                wspieraj jej siłę Swą siłą…

Maria Szajny

PREZES POAK

w Rokietnicy