ZEBRANIE RADY DIAK W IWONICZU

13 stycznia 2024 roku w Iwoniczu o godzinie 9.00 wspólną modlitwą rozpoczęło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. W sali Domu Ludowego zgromadzili się prezesi Parafialnych Oddziałów. Z uwagą wysłuchali słowa Asystenta Diecezjalnego na temat potrzeby podejmowania pracy nad sobą i dążenia do świętości życia pomimo zagrożeń współczesności. Następnie sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2023 złożyła Pani Prezes Danuta Fgiela. Podziękowała prezesom za dyspozycyjność i odpowiedzialność oraz działania na rzecz rozwoju Akcji Katolickiej. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z działalności finansowej skarbnika Czesława Urbana oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy Bok. Zarząd podjął również uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2023 rok zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK. W kolejności odbyło się zapoznanie z planem pracy Akcji Katolickiej na bieżący rok, którego hasło brzmi „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Pani Prezes Danuta Figiela zwróciła szczególną uwagę na troskę o rozwój wiary w rodzinie i we wspólnocie parafialnej. Po przedstawieniu preliminarza budżetowego AK na rok 2024 podjęto stosowne uchwały.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Biskup Krzysztof Chudzio w asyście przybyłych kapłanów oraz Asystenta Diecezjalnego Akcji Katolickiej ks. Józefa Niżnika. W kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu powitał gości miejscowy proboszcz ksiądz Kazimierz Giera, a o oprawę muzyczną zadbała parafialna schola.

W homilii Ksiądz Biskup podjął refleksję nad relacją Bóg – człowiek i pokazał potrzebę podejmowania nieustannej troski o pogłębianie j relacji z Bogiem i ludźmi w świetle naszego powołania. Zadaniem świeckich jest troska o Kościół Chrystusowy i o rodzinę. Przykładem świętości życia niech będą dla nas Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich dzieci. Historia tej rodziny niech stanie się inspiracją dla współczesnego świata. Prośmy Boga o błogosławieństwo i życzmy sobie, by Pan był obecny w naszym życiu. Owocem tego niech będzie pokój serca, dobroć i sprawiedliwość w działaniu.

Spotkanie Rady Diak zakończyło się łamaniem się opłatkiem i składaniem sobie życzeń.

Sekretarz Zarządu DIAK

Zofia Dąbrowska