WIEŻA CIŚNIEŃ W KAMERUNIE

W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Abong-Mbang w Kamerunie w uroczystość stulecia objawień fatimskich, poświęcenia wieży ciśnień dokonał ks. bp Jan Ozga. Biskup podziękował za tak szlachetny cel, jakim jest woda dla szkoły,  parafii oraz całej tamtejszej ludności.

Cała wspólnota pragnie podziękować za tak wielką pomoc i zapewnić o swojej modlitwie za darczyńców. Patronami wieży ciśnień zostali polscy męczennicy Michał i Zbigniew.

Koordynatorem pomocy dla Afryki jest członek Akcji Katolickiej pan Ryszard Łuczyk.