UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA RELIKWII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI DO SEJMU I SENATU

W czwartek, 2 grudnia, doszło do uroczystego aktu przekazania relikwii św. Andrzeja Boboli. Przyjęła je marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W wydarzeniu wzięła udział również Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu.

Relikwie przekazali o. Waldemar Borzyszkowski, kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie oraz ks. Józef Niżnik, proboszcz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Do aktu przekazania doszło na liczne prośby posłów i senatorów. Następnie doszło do podpisania aktu przekazania przez marszałek Witek, o. Borzyszkowskiego oraz pos. Marię Kurowską. Relikwie zostały złożone w ufundowanym przez pos. Kurowską i pos. Kazimierza Chomę relikwiarzu i wprowadzone do znajdującej się w gmachu Sejmu kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła.